برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 371 تا صفحه 384 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير عمليات مختلف اصلاح مرتع بر برخي فاکتورهاي خاک و پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع سيرجان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات عمليات اصلاح مرتع بر خصوصيات پوشش گياهي و خاک مطالعه اي در مراتع سيرجان در سال 85 انجام گرفت. در اين مطالعه چهار عمليات اصلاحي شامل: قرق، احداث گوراب، يونجه کاري و کشف علف گندمي انتخاب شد و در کنار هر تيمار که عمليات اصلاحي در آن انجام شده بود، تيمارهايي به عنوان شاهد انتخاب گرديد که دوبه دو مجاور هم بودند. نمونه برداري پوشش گياهي بصورت تصادفي- سيستماتيک در 50 پلات يک مترمربعي در هر تيمار و نمونه برداري خاک از عمق 0-30 سانتي متر و 30-60 سانتي متري خاک انجام شد. داده هاي پوشش گياهي (توليد، تراکم ، درصد پوشش) و خاک (درصد کربن آلي، درصد نيتروژن، فسفر، پتاسيم، هدايت الکتريکي، اسيديته، درصد کلسيم) توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون t جفت شده و آناليز واريانس در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد که عمليات اصلاحي انجام شده موجب افزايش درصد تاج پوشش، توليد، تراکم گياهان کلاس I و II و کاهش گياهان کلاس III گرديد (در سطح يک درصد). بررسي تغييرات خصوصيات مورد بررسي خاک با آزمون t نشان داد که از نظر عناصر مغذي نيتروژن، فسفر، پتاسيم و ماده آلي بين هر تيمار عملياتي با تيمار شاهد آن تفاوت معني دار در سطح 5 درصد وجود دارد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس پارامترهاي خاک در دو عمق مورد بررسي، تفاوت معني دار در ميزان ماده آلي، نيتروژن، فسفر، پتاسيم و کلسيم خاک را بين چهار تيمار تحت عمليات اصلاحي نشان داد. بطور کلي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که چهار عمليات اصلاحي انجام شده اثر مثبت بر روي خصوصيات خاک و پوشش گياهي مراتع سيرجان داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی