برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه هوش هيجاني با تنش شغلي در مديران و كاركنان بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، تفت، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هوش هيجاني يك دسته از توانايي ها و مهارت هاي غير شناختي است كه توانايي فرد را در مقابله با فشارهاي محيطي بويژه تنش ناشي از كار افزايش مي دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه هوش هيجاني با تنش شغلي انجام شد.
روش تحقيق: اين پژوهش به صورت توصيفي و بر روي 200 نفر از مديران و كاركنان بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در سال 1386 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي استانداردشده هوش هيجاني و تنش شغلي جمع آوري گرديد. اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون گام به گام، آزمون تي و آناليز واريانس يك طرفه در سطح معني داري
P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: تفاوت معني داري در ميزان هوش هيجاني و تنش شغلي در دو جنس مشاهده شد
(P<0.05). همچنين رابطه معكوس معني داري بين هوش هيجاني با تنش شغلي مشاهده گرديد (P<0.05). مولفه هاي هوش هيجاني، بويژه خود آگاهي، همدلي، خودانگيزي در پيش بيني تنش شغلي نقش معني داري داشت.
نتيجه گيري: برخورداري از زير مولفه هاي هوش هيجاني منجر به كاهش تنش شغلي خواهد شد. پيشنهاد مي گردد كليه سازمان ها، بويژه سازمان هاي پزشكي، براي ارتقا و بهبود هوش هيجاني و كاهش تنش شغلي نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي لازم مبادرت ورزند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نقی زاده، ح.، و توکلی، م.، و میری، م.، و اکبرزاده، ح. (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 16(4 (پیاپی 41)), 57-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99999Vancouver : کپی

نقی زاده حسن، توکلی محسن، میری محمدرضا، اکبرزاده حسین. بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1388 [cited 2021October28];16(4 (پیاپی 41)):57-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99999IEEE : کپی

نقی زاده، ح.، توکلی، م.، میری، م.، اکبرزاده، ح.، 1388. بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 16(4 (پیاپی 41)), pp.57-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99999. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی