برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت ثبت اطلاعات در پرونده هاي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ثبت اطلاعات پزشكي در پرونده هاي بيمارستاني (Hospital Records) در حقيقت مستندسازي فعاليت هاي تيم پزشكي در بيمارستان است. با توجه به اهميت مساله، مطالعه حاضر با هدف تعيين نواقص پرونده نويسي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 88 انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، اطلاعات پرونده هاي آموزشي بيمارستانهاي دانشگاهي شهر همدان استخراج و در چك ليست وارد گرديد. نمونه گيري به شيوه نمونه گيري در دسترس از تمامي گروههاي آموزشي انجام گرديد. چك ليست تحقيق شامل 16 سوال در خصوص وجود دستور بستري و ترخيص، وجود خلاصه پرونده، ثبت تشخيص نهايي، ثبت اقدامات درماني و ... بود كه در هر مورد با پاسخ بلي يا خير ثبت مي شد. اطلاعات حاصل با نرم افزار
spss16 آناليز گرديد.
نتايج: پس از بررسي 457 پرونده بيمارستاني از 4 بيمارستان آموزشي اين نتايج بدست آمد:‌ 94% پرونده ها داراي دستور بستري بودند. ثبت تاريخ، مهر و امضا پزشك در 93 درصد پرونده ها وجود داشت. كه اين رقم با فراواني ثبت تاريخ، مهر و امضا توسط كارورزان و دستياران برابر بود. و به همين نسبت نيز فرم شرح حال در پرونده هاي آموزشي وجود داشت. 88 درصد از فرم هاي شرح حال پرونده ها توسط كارورز و يا دستيار مهر و امضا شده بودند. تشخيص هاي افتراقي در 75 درصد، ثبت تشخيص نهايي در 90 درصد و دستور ترخيص توسط پزشك در 84 درصد پرونده ها وجود داشت. 86 درصد پزشكان اقدامات درماني و يا اعمال جراحي را در پرونده ثبت كرده بودند. ثبت اقدامات پاراكلينيكي در 83 درصد پرونده ها انجام شده بود. تنها 61 درصد از پرونده ها در برگه سير بيماري امضا و مهر دستيار و يا كارورز را داشتند. برگه هاي مراقبت پرستاري در اكثريت قريب به اتفاق پرونده ها مهر و امضا شده بود (99 درصد). در پرونده هاي آموزشي نيازمند مشاوره، در 83 درصد اطلاعات دقيق مشاوره از قبيل ساعت درخواست، تاريخ و ... ثبت شده بود. همينطور در 82 درصد موارد مشاوره، مهر و امضا پزشك مشاور درج شده بود
.
نتيجه نهايي: يافته هاي پژوهش نشان داد كه پرونده هاي بيمارستاني در ثبت اطلاعات داراي نواقص جدي مي باشند. به نظر ميرسد علل عدم رعايت اصول صحيح پرونده نويسي در بيمارستان هاي آموزشي چند گانه باشد كه ازجمله آنها مي توان به شلوغي و ازدحام زياد بيماران، عدم احساس مسووليت توسط دانشجويان و كارورزان و مهمتر از همه عدم آموزش كافي در اين خصوص اشاره كرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی