برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  31 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مكمل ياري روي در روند بهبود بيماران دچار تروماي سر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه تواما در سراسر دنيا باعث مرگ و مير و آسيب بسياري مي گردد. تروماي سر مسوول حداقل %80 از اين آسيب هاست. پيشنهاد شده كه مكمل روي مي تواند سرانجام بيماران دچار تروماي سر را تغيير دهد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مكمل روي در بهبود بيماران دچار تروماي سر مي باشد.
روش بررسي: در يك كارآزمايي باليني،
65 بيمار دچار تروماي سر بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند؛ در گروه مورد كه شامل 32 بيمار بود، روزانه 10 ميلي گرم سولفات روي بمدت 2 هفته خوراكي داده شد و در گروه شاهد كه شامل 33 بيمار بود دارونما تجويز گرديد. اين دو گروه از نظر سن و جنس همسان شده بوده و همگي درمان معمول نيز گرفتند. وضعيت بهبودي و تغذيه اي در پايان مطالعه ارزيابي و بين دو گروه مقايسه شد. پس از 6 ماه سطح معيار سرانجام گلاسكو نيز تعيين و مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين سن در گروه مكمل
26.3±6.4 سال 32) بيمار، 27 مذكور و 5 مونث) و در گروه پلاسبو 30.2±11.6 سال (33 بيمار 28 مذكر و 5 مونث) سال بود. نتايج آزمايشگاهي، معيار كماي گلاسكو، ضخامت چربي زيرجلد و اندازه دور وسط بازو در زمان پذيرش تفاوت معني داري نداشت. در زمان ترخيص، متوسط سطح پروتئين واكنشگر C سرم بطور معني داري در هر دو گروه كاهش يافته بود (P=0.047) كه در گروه مكمل اين كاهش بيشتر بود. از نظر سطح معيار كماي گلاسكو، آلبومين و روي سرم، ضخامت چربي زيرجلد و اندازه دور وسط بازو تفاوت معني داري بين دو گروه در زمان ترخيص وجود نداشت (P>0.05). پس از 6 ماه پيگيري، (%28.1)9 بيمار در گروه مورد و (%21.2)7 بيمار در گروه شاهد فوت كردند (P=0.518).
نتيجه گيري: مكمل روي در بيماران دچار تروماي سر بطور معني داري سطح پروتئين واكنشگر
C را در مقايسه با گروه پلاسبو كاهش داد. اثر تغذيه اي در بيماران دريافت كننده مكمل روي مشاهده نشد و بر اساس تغييرات معيار كماي گلاسكو و معيار سرانجام گلاسكو، تاثير مطلوبي وجود نداشت. انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی