نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي وضعيت تغذيه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان با استفاده از شاخص هاي تن سنجي در سال 1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بررسي وضعيت تغذيه در گروه هاي جمعيتي يك ابزار و معيار كاربردي در ارزيابي سلامت فرد و جامعه است. هدف اين مطالعه تعيين وضعيت تغذيه اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان با استفاده از سه شاخص تن سنجي (شاخص توده بدن، دور كمر و دور بازو) بوده است.مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي 694 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1386 انجام شد. از پرسش نامه و ابزار مناسب براي اندازه گيري وزن، قد، دور كمر و دور بازو استفاده شد. براي تعيين چاقي و چاقي مركزي به ترتيب از شاخص توده بدن و دور كمر و براي تعيين سوء تغذيه از دور بازو استفاده گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هايt ، مجذور كاي و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: اين بررسي نشان داد %10.7 دانشجويان (74 نفر) داراي اضافه وزن و %1.4 (10 نفر) داراي چاقي مي باشند. هفت و هشت دهم درصد دانشجويان (54) نفر داراي چاقي مركزي بودند. ارتباط آماري معني داري بين شاخص توده بدن و دور كمر مشاهده شد (r=0.81، P=0.01). هم چنين %13 دانشجويان (90 نفر) داراي كم وزني و سوء تغذيه بودند. اندازه گيري دور بازو نشان داد %3.16 دختران (18 نفر) و %7.1 پسران (90 نفر) داراي سوء تغذيه مي باشند. ارتباط آماري معني داري بين BMI برآورد شده از طريق دور بازو و BMI واقعي مشاهده شد (r=0.84، P=0.001). ارتباط آماري بين شاخص توده بدن و دور بازو نيز معني دار بود (r=0.83، P=0.001).نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد نارسايي هاي تغذيه به صورت كم وزني، اضافه وزن و چاقي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان وجود دارد. به نظر مي رسد با استفاده از اندازه گيري دور بازو بتوان شاخص توده بدن را در بالغين برآورد نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالم، ز.، و رضاییان، م.، و رییس آبادی، ک.، و سلاجقه، ل. (1388). ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با استفاده از شاخص های تن سنجی در سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 8(3 (پی در پی 32)), 215-226. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99567Vancouver : کپی

سالم زینت، رضاییان محسن، رییس آبادی کلثوم، سلاجقه لیلا. ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با استفاده از شاخص های تن سنجی در سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1388 [cited 2022August09];8(3 (پی در پی 32)):215-226. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99567IEEE : کپی

سالم، ز.، رضاییان، م.، رییس آبادی، ک.، سلاجقه، ل.، 1388. ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با استفاده از شاخص های تن سنجی در سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 8(3 (پی در پی 32)), pp.215-226. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99567. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی