برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  14 , شماره  2 ; از صفحه 63 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ضدديابتي و وابسته به اندوتليوم مصرف خوراكي سير كوهي بر پاسخ انقباضي و رفع انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات گیاهی دارویی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: بيماري ديابت شيرين با افزايش وقوع بيماري هاي قلبي - عروقي همراه است. شواهدي مبني بر اثر ضدديابتي گياه سير كوهي وجود دارد. لذا، در اين تحقيق اثر مصرف خوراكي و وابسته به اندوتليوم اين گياه به مدت 8 هفته بر پاسخ انقباضي و رفع انقباضي آئورت سينه اي ايزوله در مدل تجربي ديابت در موش صحرايي نر مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي نر به پنج گروه "كنترل"، "كنترل تحت تيمار با سير كوهي"، "ديابتي"، "ديابتي تحت درمان با سير كوهي" و "ديابتي تحت درمان با گليبن كلاميد" تقسيم شدند. دو گروه تحت تيمار با گياه نيز پودر اين گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزني
%3 دريافت نمودند. ميزان وزن و گلوكز، قبل از مطالعه و در هفته هاي 4 و 8 پس از مطالعه تعيين شد. در پايان، پاسخ انقباضي حلقه هاي آئورت سينه اي به كلرورپتاسيم و فنيل افرين و رفع انقباضي به استيل كولين و سديم نيتروپروسيد با استفاده از بساط بافت ايزوله مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي تحت تيمار به طور معني دار كمتر از گروه ديابتي بود
(p<0.05). به علاوه، حداكثر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي داراي اندوتليوم در گروه ديابتي تحت درمان با گياه به كلرورپتاسيم و فنيل افرين به ترتيب به طور غيرمعني دار و معني دار (p<0.05) كمتر از گروه ديابتي بود و با حذف اندوتليوم اين تفاوت معني دار از بين رفت. پاسخ رفع انقباضي حلقه هاي آئورتي داراي اندوتليوم به استيل كولين در گروه ديابتي تحت درمان با گياه در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده بيشتر و معني دار بود (p<0.05). همچنين، هيچ گونه تفاوت معني داري بين گروه ها از نظر پاسخ رفع انقباضي به سديم نيتروپروسيد مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: تجويز خوراكي و دراز مدت سير كوهي از طريق اثرگذاري بر عوامل مرتبط با اندوتليوم موجب كاهش پاسخ انقباضي و افزايش پاسخ رفع انقباضي در بافت آئورت موش صحرايي ديابتي مي شود كه اين امر مي تواند در جلوگيري از عوارض عروقي ديابت در دراز مدت سودمند باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی