برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 63 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات سطح سرمي كورتيزول و شمارش سلول هاي خوني پس از مواجهه كوتاه مدت با پودر راديواكتيو توري هاي فانوس در موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رادیوبیولوژی و حفاظت، مرکز تحقیقات علوم پرتوی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پیراپزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: توري هاي فانوس در اغلب موارد حاوي سطوح پاييني از ماده راديواكتيو توريم هستند. اگرچه اين توري ها در حالت عادي چندان خطرناك نيستند اما ورود توريم به بدن مي تواند خطر ساز باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي اثر مواجهه كوتاه مدت با پودر توري هاي فانوس بر روي سطح سرمي كورتيزول و شمارش سلول هاي خوني انجام شد.
مواد و روش كار: اين مطالعه تجربي طي سال هاي 1386 و 1387 در دانشكده پزشكي رفسنجان انجام شد. 28 سر موش صحرايي نر نژاد Albino N Mary (محدوده وزني 200 تا 250 گرم) به صورت تصادفي به 2 گروه مساوي تقسيم شدند. حيوانات گروه اول به مدت 24 ساعت در مجاورت 600 ميلي گرم از پودرتوري فانوس با اكتيويته 800 بكرل قرار گرفتند و علاوه بر دريافت پرتو به صورت خارجي رادون 220 آزاد شده از توري ها را استنشاق نمودند. حيوانات گروه دوم در مدت زماني مشابه در مجاورت دارونماي حيواني قرار گرفتند. يافته ها با استفاده از آزمون آماريt-test paired  تجزيه و تحليل شدند و P<0.05 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: مواجهه كوتاه مدت موش هاي صحرايي با پودر توري هاي فانوس راديواكتيو موجب كاهش معني دار آماري در سطح سرمي كورتيزول گرديد. در حالي كه در حيوانات مواجهه داده شده با توري هاي فانوس غير راديواكتيو تفاوت معني داري در سطح كورتيزول ايجاد نشد. همچنين در گروه آزمون كاهش معني داري در شمارش كلي گلبول هاي سفيد پس از مواجهه مشاهده گرديد
.
نتيجه گيري: در اين مطالعه عليرغم تغيير سطح سرمي كورتيزول، مواجهه با پودر توري راديواكتيو نتوانست بروز اثرات تحريكي را در شمارش برخي سلول هاي خوني نشان دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی