نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين فراواني عفونت استافيلوكوكوس آرئوس مقاوم به متي سيلين در بيمارستان امام حسين طي سالهاي 87-1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسین (ع)، بخش عفونی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: توانايي منحصر به فرد استافيلوكوكوس آرئوس در ايجاد مقاومت به تقريبا هر آنتي بيوتيك جديد نشان دهنده ظرفيت غيرمعمول اين ارگانيسم در جهت سازگار شدن و بقا در محيط هاي مختلف است. هدف اين مطالعه تعيين فراواني عفونت استافيلوكوك آرئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) در بيمارستاني است كه بخشهاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي در آن موجود مي باشد تا طبق اين ميزان فراواني، اقدامات كنترل و پيشگيري انجام شود و كاربرد آنتي بيوتيك بر عليه اين پاتوژن، علمي و كاملا بجا باشد.مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي - مقطعي بين آبان ماه 1386 تا مرداد ماه 1387 در بيمارستان امام حسين (ع) تهران انجام شد. كليه نمونه ها اعم از خون، ادرار، خلط از بيماراني كه در بخشهاي مختلف نياز به انجام كشت داشتند، گرفته شد و در آزمايشگاه بيمارستان و با قرار دادن ديسك متي سيلين در محيط كشت از نظر وجود يا عدم وجود استافيلوكوك آرئوس بررسي و سپس نمونه هاي مثبت، از نظر وجود يا عدم وجود  MRSA تحت بررسي قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از 143 نمونه استافيلوكوك آرئوس مورد بررسي توسط نرم افزار spss نسخه 16 با آزمونهاي كاي - دو و روشهاي آماري توصيفي بررسي شدند.يافته ها: از 6640 نمونه بررسي شده، 143 مورد (%2.1) كشت مثبت استافيلوكوك آرئوس و در بين اين تعداد كشت مثبت، 113 نمونه (%79) استافيلوكوك آرئوس مقاوم به متي سيلين و 30 نمونه باقيمانده (%21) استافيلوكوك آرئوس حساس به متي سيلين گزارش شدند. از ميان متغيرهاي بررسي شده، اختلاف بين بخشها از نظر تعداد نمونه هاي حساس و مقاوم به لحاظ آماري معني دار بود (p<0.028). شيوع  MRSAدر بخشهاي مراقبت هاي ويژه (ICU)، عفوني و ارتوپدي بيشتر از بقيه بخشها بود. در اين مطالعه ارتباطي بين نوع نمونه، جنس و سن بيمار با ميزان MRSA مشاهده نشد. در اين مطالعه فراواني عفونت MRSA در بخشهاي مختلف بيمارستان امام حسين %79 محاسبه گرديد.نتيجه گيري: با توجه به اين كه شيوع MRSA در مناطق مختلف (حتي در سطح يك شهر) متفاوت مي باشد و تصميم گيري براي انتخاب آنتي بيوتيك بر عليه آن، بايد بر اساس اين ميزان شيوع انجام شود؛ لذا لازم است مطالعات محلي در سطح وسيع در مراكز درماني مختلف انجام شود و همچنين علت شيوع بيشتر اين عفونت در بخشهاي خاص مورد بررسي قرار گيرد تا طبق يك برنامه مدون و هماهنگ، كنترل و اقدامات پيشگيرانه جهت كاهش شيوع اين پاتوژن (MRSA) صورت پذيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصری رازین، ب.، و شعبانی، م.، و نبوی، م.، و تقوی، ن.، و حقیقی، م.، و فرومند، م. (1388). تعیین فراوانی عفونت استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان امام حسین طی سالهای 87-1386. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 14(5 (پی در پی 71)), 263-267. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98940Vancouver : کپی

نصری رازین بهرام، شعبانی مینوش، نبوی محمود، تقوی نیکدخت، حقیقی مهرداد، فرومند معصومه. تعیین فراوانی عفونت استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان امام حسین طی سالهای 87-1386. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1388 [cited 2022May25];14(5 (پی در پی 71)):263-267. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98940IEEE : کپی

نصری رازین، ب.، شعبانی، م.، نبوی، م.، تقوی، ن.، حقیقی، م.، فرومند، م.، 1388. تعیین فراوانی عفونت استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان امام حسین طی سالهای 87-1386. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 14(5 (پی در پی 71)), pp.263-267. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98940. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی