برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قم، بلوار ساحلی، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: اين مطالعه با توجه به اهميت هوش هيجاني در تعديل استرس، سلامت روان و رفتارهاي سازگارانه، به منظور تعيين همبستگي بيــن هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران در ســال تحصيلي 87-1386 انجام گرديد.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - همبستگي، 300 دانش آموز دختر پيش دانشگاهي شهر تهران، به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه مشخصات فردي، پرسشنامه هوشبهر هيجاني بار - ان (EQ-I) و پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS) بود. داده ها با استفاده از آزمون آماري كاي دو و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي مستقيم و معنادار بود. همچنين اكثريت دانش آموزان داراي سازگاري عاطفي در سطح خوب (%56) و سازگاري اجتماعي در سطح متوسط (%39.7) بودند.نتيجه گيري: با توجه به همبستگي معنادار بين هوش هيجاني و متغير هاي فوق الذكر نياز به آموزش مولفه هاي هوش هيجاني براي ارتقاي توانايي مقابله با مشكلات و سازگاري موثر در دانش آموزان احساس مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفوی، م.، و موسوی لطفی، س.، و لطفی، ر. (1388). بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 14(5 (پی در پی 71)), 255-261. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98937Vancouver : کپی

صفوی محبوبه، موسوی لطفی سیده مریم، لطفی رضا. بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1388 [cited 2021December02];14(5 (پی در پی 71)):255-261. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98937IEEE : کپی

صفوی، م.، موسوی لطفی، س.، لطفی، ر.، 1388. بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 14(5 (پی در پی 71)), pp.255-261. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98937. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی