برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قم، بلوار ساحلی، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اين مطالعه با توجه به اهميت هوش هيجاني در تعديل استرس، سلامت روان و رفتارهاي سازگارانه، به منظور تعيين همبستگي بيــن هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران در ســال تحصيلي 87-1386 انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - همبستگي، 300 دانش آموز دختر پيش دانشگاهي شهر تهران، به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه مشخصات فردي، پرسشنامه هوشبهر هيجاني بار - ان
(EQ-I) و پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS) بود. داده ها با استفاده از آزمون آماري كاي دو و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي مستقيم و معنادار بود. همچنين اكثريت دانش آموزان داراي سازگاري عاطفي در سطح خوب
(%56) و سازگاري اجتماعي در سطح متوسط (%39.7) بودند.
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي معنادار بين هوش هيجاني و متغير هاي فوق الذكر نياز به آموزش مولفه هاي هوش هيجاني براي ارتقاي توانايي مقابله با مشكلات و سازگاري موثر در دانش آموزان احساس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 357
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی