برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 46 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

پيشگويي کننده هاي سوء تغديه در كودكان 5-2 ساله شهر زاهدان، 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، میدان مشاهیر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده بهداشت، گروه آمار و اپیدمیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارزيابي دوره اي شاخص هاي تن سنجي يكي از مناسب ترين ابزارهاي پايش وضعيت تغذيه كودكان در يك منطقه بوده و منبع اطلاعات خوبي به عنوان مرجع براي نظام مديريت بخش سلامت كشور و شاخصي از عدالت در جامعه مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين ميزان شيوع هر کدام از شاخص هاي سوء تغذيه در کودکان 5-2 سال و پيشگويي کننده هاي آن مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي تعداد 1245 كودك 5-2 سال از 5 منطقه شهري شهر زاهدان به صورت چند مرحله اي انتخاب و بررسي شدند. اطلاعات با استفاده از پرونده ها و مصاحبه با مادر كودك جمع آوري شد. در اين مطالعه سه شاخص وزن براي قد، قد براي سن و وزن براي سن به ترتيب به عنوان نمايه وضع تغذيه زمان حال يا لاغري، زمان گذشته يا كوتاه قدي و زمان حال و گذشته يا كم وزني بر اساس Z=-2.5
مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي t مستقل و مجذور کاي و رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان شيوع لاغري، کوتاه قدي و کم وزني به ترتيب 2/4%، 6/7% و 4/3% برآورد شد. در تحليل تک متغيره، لاغري با وزن هنگام تولد و فاصله تولد، کوتاه قدي با وزن هنگام تولد، تحصيلات مادر، شغل پدر، نوع تغذيه زير يکسال، سابقه عفونت، فاصله تولد و سن مادر و کم وزني نيز با جنس، وزن هنگام تولد، نوع تغذيه زير يکسال، سابقه عفونت، فاصله تولد و سن مادر رابطه معني داري نشان دادند (P<0.05).
در تحليل چندگانه نيز فاصله تولد با لاغري، وزن هنگام تولد و سن مادر هنگام حاملگي با کوتاه قدي و نيز وزن هنگام تولد، فاصله تولد و سن مادر با کم وزني ارتباط معني داري را نشان دادند (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه مهمترين متغيرهاي مرتبط با شاخص هاي سوء تغذيه عبارتند از، وزن هنگام تولد، سن مادر هنگام حاملگي و فاصله تولد. بنابراين مداخله و بهبود وضعيت اين متغيرها در کاهش سوء تغذيه موثر خواهد بود. همچنين در مقايسه با نتايج مطالعات قبلي به نظر مي رسد اين شاخص ها رو به بهبودي است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انصاری، ح.، و ضاربان، ا.، و نوروزی، م.، و فلاح، س.، و لطفی ماین بلاغ، ب. (1388). پیشگویی کننده های سوء تغدیه در کودکان 5-2 ساله شهر زاهدان, 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 11(3), 46-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98794Vancouver : کپی

انصاری حسین، ضاربان ایرج، نوروزی مهدی، فلاح سعید، لطفی ماین بلاغ بهروز. پیشگویی کننده های سوء تغدیه در کودکان 5-2 ساله شهر زاهدان, 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1388 [cited 2021October16];11(3):46-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98794IEEE : کپی

انصاری، ح.، ضاربان، ا.، نوروزی، م.، فلاح، س.، لطفی ماین بلاغ، ب.، 1388. پیشگویی کننده های سوء تغدیه در کودکان 5-2 ساله شهر زاهدان, 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 11(3), pp.46-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98794. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی