برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 40 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط گيرنده هاي استروژن و پروژسترون با درجه داکتال کارسينوماي مهاجم پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز پاتولوژي استان چهارمحال و بختياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، خیابان پرستار، بیمارستان کاشانی، گروه پاتولوژی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عوامل متعددي در پيش آگهي سرطان پستان موثرند که از بين آنها بروز رسپتورهاي استروژن و پروژسترون به دليل نقش آنها در پيش آگهي و نحوه درمان مورد توجه زيادي قرار گرفته است. اين مطالعه با هدف تعيين اين رسپتورها در داکتال کارسينوماي مهاجم و تعيين درجه اين تومورها در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان چهارمحال و بختياري انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي نمونه بيوپسي کليه زنان مبتلا به سرطان پستان كه در بين سال هاي 1380 تا 1384 به مراکز پاتولوژي استان چهارمحال و بختياري مراجعه كرده و تشخيص داکتال کارسينوماي مهاجم پستان در آنها به اثبات رسيده بود (56 نفر) بررسي شد. بعد از مشخص کردن درجه تمايز توموري بر اساس سيستم بلوم ريچاردسون، نمونه ها بر اساس ايمونوهيستوشيميايي با تكنيك Labeled Streptavidin Biotin) LSAB) جهت بررسي وجود گيرنده هاي استروژن و پروژسترون رنگ آميزي گرديد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون هاي کاي دو، t و آناليز واريانس تجزيه و تحليل گرديد.يافته ها: 56 مورد از نمونه هاي بافتي بررسي شده، مبتلا به سرطان مهاجم مجرايي بودند. ميانگين سني بيماران مبتلا 4/13±4/49 سال بود. نتايج درجه بندي تومور از نظر تمايز بافتي نشان داد 22 نفر تومور درجه 20 ,III نفر تومور درجه II و 14 نفر تومور درجه I داشتند. در بررسي رسپتورهاي استروژن و پروژسترون 2/27 نفر گيرنـــده استروژني (ER+) و 23 نفر گيرنده پروژستـــروني (PR+) داشتند. ارتباط معني داري بين وجود گيرنده هاي استروژني و پروژستروني وجود نداشت.نتيجه گيري: اگرچه فراواني گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در داکتال کارسينوماي مهاجم پستان در استان در حد مطلوبي بود. ولي ميزان تمايز بافتي در 75% بيماران متوسط تا ضعيف بدست آمد که اين مساله پيش آگهي آنان را ضعيف تر مي سازد. لذا آموزش لازم در مورد خودآزمايي پستان و انجام تست هاي غربالگري به منظور تشخيص زودهنگام بيماري ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقنی، م.، و مختاریان، ک. (1388). بررسی ارتباط گیرنده های استروژن و پروژسترون با درجه داکتال کارسینومای مهاجم پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز پاتولوژی استان چهارمحال و بختیاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 11(3), 40-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98792Vancouver : کپی

مقنی ماندانا، مختاریان کبری. بررسی ارتباط گیرنده های استروژن و پروژسترون با درجه داکتال کارسینومای مهاجم پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز پاتولوژی استان چهارمحال و بختیاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1388 [cited 2022January18];11(3):40-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98792IEEE : کپی

مقنی، م.، مختاریان، ک.، 1388. بررسی ارتباط گیرنده های استروژن و پروژسترون با درجه داکتال کارسینومای مهاجم پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز پاتولوژی استان چهارمحال و بختیاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 11(3), pp.40-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98792. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی