برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط اضطراب زنان نابارور با موفقيت فن آوري هاي كمك باروري (ART) در مراجعين به مراکز درمان ناباروري منتخب شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تحصیلات تکمیلی مامایی و بهداشت باروری، طبقه 4، کوچه هدیه، روبروی حسینیه ارشاد، خیابان شریعتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شواهدي وجود دارد كه اضطراب با افزايش كورتيزول و پرولاكتين به تشديد ناباروري مي انجامد و سطح اضطراب پايين تر به باروري طبيعي كمك مي كند. با وجود اين هنوز شواهد تجربي قاطع وجود ندارد که سطح اضطراب پايين تر موجب پيامد بهتر درمان با فن آوري هاي كمك باروري مي شود. هدف از انجام اين پژوهش، تعيين ارتباط بين اضطراب زنان نابارور با موفقيت درمان ART در مراجعين به مراکز درمان ناباروري منتخب شهر تهران در سال1387 بود.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر 180 زن نابارور متقاضي استفاده از روش هاي کمک باروري مراجعه کننده به دو مرکز درماني منتخب شهر تهران به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند و در روز آخرين ويزيت قبل از انجام درمان توسط پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر مورد غربالگري اضطراب آشکار و پنهان قرار گرفتند و بر اساس نمره 49-20 و نيز 80-50 به گروه هاي اضطراب پايين و بالا تقسيم شدند. تست بارداري مثبت به عنوان موفقيت درمان در نظر گرفته شد و در گروه هاي داراي اضطراب آشكار و پنهان بالا و پايين مورد مقايسه قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار کامپيوتري SPSS 11.5 استفاده شد. مدل رگرسيون لجستيک براي بررسي وجود ارتباط بين نتيجه درمان و سطح اضطراب آشکار و پنهان مورد استفاده قرار گرفت و p<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
نتايج: ميانگين سطح اضطراب آشکار و پنهان در زنان نابارور متقاضي انجام
ART، به ترتيب 47.33 و 43.89 بود. از مجموع 180 زوج متقاضي درمان، 10.6% (19 زوج) در پي درمان، باردار شدند؛ که اين ميزان در گروه داراي سطح اضطراب آشکار بالا و پايين به ترتيب 11.1% و 10.1% بود و در گروه داراي سطح اضطراب پنهان بالا و پايين به ترتيب 14.5% و 9% بود. ميزان موفقيت بين گروه هاي داراي سطح اضطراب آشکار بالا و پايين و نيز گروه هاي داراي سطح اضطراب پنهان بالا و پايين تفاوت آماري معني داري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که بين سطح اضطراب آشکار و پنهان زنان نابارور و نتيجه درمان هاي کمک باروري ارتباطي وجود ندارد. نتايج اين مطالعه مي تواند براي بيماران مضطرب دلگرم کننده باشد، اگرچه مشاوره و کاهش سطح اضطراب زنان نابارور براي بهبود کيفيت زندگي آنان ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی