نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي اطلاعات هواشناسي از ديدگاه کشاورزان استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
در طي سي سال گذشته استفاده از اطلاعات هواشناسي در کشاورزي افزايش يافته است. اگرچه اطلاعات هواشناسي تاثير مهمي در توليد محصولات کشاورزي دارند، با اين حال تلاش براي رساندن اين اطلاعات به کشاورزان نيازمند که نشان دادن اثربخشي اين اطلاعات در مراحل مختلف توليد محصولات کشاورزي مي باشد. هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي اطلاعات هواشناسي از ديدگاه کشاورزان استان گلستان بوده است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي و جامعه آماري اين تحقيق شامل كل کشاورزان استان گلستان به تعداد 130000 نفر مي باشد. كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و نمونه گيري تصادفي ساده 322 نفر از آنان انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسش نامه جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي پرسش نامه از طريق متخصصان ترويج كشاورزي و هواشناسي به دست آمد. قابليت اعتماد آن از روش آلفاي كرونباخ با تكميل 30 پرسش نامه انجام شد كه مقدار آن 80/0 بود. نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد بين ميزان عملكرد محصول توليدي گندم و ارزيابي زارع از اثربخشي اطلاعات هواشناسي با اطمينان 95 درصد و بين نظر زارع در مورد ويژگي هاي اطلاعات هواشناسي از نظر صحت و درستي، كامل و بي عيب و نقص بودن، قابل اعتماد بودن، ارايه به موقع، دقيق بودن، قابليت پاسخگويي به نيازها، جالب و قابل توجه بودن، قابليت استفاده براي گروه هاي مختلف كشاورزان، افزايش دهنده معلومات قبلي زارع در مورد هواشناسي، كاربردي بودن، مفيد بودن، امكان كاربرد اطلاعات با امكانات موجود مزرعه، قابليت مشاهده نتايج كاربرد اطلاعات، معتبر بودن اطلاعات، قابليت اتكاي اطلاعات و قابليت اطلاعات براي تصميم گيري بر مبناي آنها و ارزيابي وي از اثربخشي اطلاعات هواشناسي با اطمينان 99 درصد رابطه مثبت و معني داري وجود داشته است. به منظور استفاده مطلوب و بهينه از اطلاعات هواشناسي، توجه به اثربخشي اين اطلاعات در مراحل مختلف توليد محصولات کشاورزي توسط متخصصان هواشناسي و مروجان ضروري مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محبوبی، م.، و کشیری، ح.، و محمدقلی پور، م. (1388). اثر بخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 16(1), 1-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98639Vancouver : کپی

محبوبی محمدرضا، کشیری حبیب اله، محمدقلی پور محمود. اثر بخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1388 [cited 2022May25];16(1):1-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98639IEEE : کپی

محبوبی، م.، کشیری، ح.، محمدقلی پور، م.، 1388. اثر بخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 16(1), pp.1-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98639. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی