برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 123 تا صفحه 158 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه در حوزه فناوري اطلاعات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در سال هاي اخير كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات به عنوان مهم ترين عامل در توسعه اقتصادي كشورها شناسايي شده است. با توجه به اين كه تشخيص فرصت به عنوان اولين و مهم ترين مرحله در كارآفريني است، از اين رو شناسايي عامل هاي موثر بر تشخيص فرصت موضوع بسيار با اهميتي بوده و در همين راستا مقاله حاضر با هدف بررسي عامل هاي موثر فردي و اجتماعي بر تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه در حوزه فناوري اطلاعات انجام شده است. در راستاي سوال اصلي تحقيق، اثرهاي متغيرهاي مستقل (دانش سابق كارآفرين، احساس خود اثربخشي، جستجوي منظم فرصت ها، پيوندهاي قوي و ضعيف اجتماعي،‌ مربيان و جريان هاي اطلاعاتي) بر متغير وابسته (تشخيص فرصت كارآفرينانه) آزموده شد. جامعه آماري اين تحقيق 230 نفر از كارآفرينان در حوزه فناوري اطلاعات در شهر تهران بوده اند كه از ميان آن ها حدود 142 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه، روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي بوده و روايي پرسش نامه به روش اعتبار محتوا و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ (0.7) تاييد شده است. نتايج نشان مي دهد كه متغيرهاي مستقل دانش سابق، وجود مربي در صنعت فناوري اطلاعات و احساس خود اثربخشي، تاثير مثبت بر تشخيص فرصت كارآفرينانه دارند؛ اما متغيرهاي مستقل ديگر تاثير معناداري بر تشخيص فرصت در اين حوزه نداشته اند. هم چنين مقايسه پيوندهاي ضعيف و قوي اجتماعي نشان مي دهد كه پيوندهاي ضعيف اجتماعي تاثير بيش تري بر تشخيص فرصت كارآفرينانه در مقايسه با پيوندهاي قوي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 385
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی