برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  19 , شماره  1 ; از صفحه 91 تا صفحه 103 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي اندازه گيري الياف نامحلول در شوينده خنثي و الياف نامحلول در شوينده اسيدي در علوفه ها و محصولات فرعي خوراك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

هدف از اجراي اين آزمايش ارزيابي و مقايسه دستگاه جديد ساخته شده با امكانات داخلي (بر اساس روش آنكوم) با دستگاه تجزيه الياف (بر اساس روش ون سوست) در تعيين الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي نمونه هاي مواد خوراكي مختلف بود. نمونه هاي علوفه شامل علف خشك يونجه، علف خشك آتريپلكس، كاه گندم و كاه كلزا و نمونه هاي محصولات فرعي خوراكي شامل كنجاله سويا و كنجاله هسته خرما بودند كه با آسياب مجهز به توري 1 ميلي متر پودر شدند. براي كار با دستگاه جديد يك گرم نمونه در كيسه هاي ويژه آنكوم و 1 گرم نمونه در كيسه هاي داكروني ريخته شد (بازاي هر نمونه سه كيسه آنكوم و سه كيسه داكروني) و براي كار با روش ون سوست 1 گرم نمونه داخل كروسيبل هاي دستگاه فايبر تك ريخته شد (سه تكرار به ازاي هر نمونه). مقدار الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي هر يك از نمونه ها با بكارگيري هر دو روش تعيين شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي بيشتر نمونه ها، در روش هاي اندازه گيري تفاوت معني داري نداشت. شيب خط رگرسيون و ضريب تعيين (R2) نشان دهنده همبستگي بالا (P<0.001) بين دو روش مورد آزمايش بود. روش ون سوست و روش جديد با استفاده از كيسه هاي داكروني و كيسه هاي آنكوم داراي همبستگي مثبت و معني دار (P<0.001) در اندازه گيري الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي نمونه هاي مختلف بود و ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون در تمام موارد بيشتر از 90 درصد تعيين شد. نتيجه گرفته شد كه دستگاه جديد مقدار الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي نمونه هاي علوفه و محصولات فرعي خوراك را با صحت بيشتري از روش ون سوست تعيين مي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ریاسی، ا.، و اله رسانی، ع.، و نعیمی پوریونسی، ح.، و فتحی نسری، م. (1388). مقایسه روش های اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه ها و محصولات فرعی خوراک. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی), 19(1), 91-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98328Vancouver : کپی

ریاسی احمد، اله رسانی علی، نعیمی پوریونسی حسین، فتحی نسری محمدحسن. مقایسه روش های اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه ها و محصولات فرعی خوراک. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی). 1388 [cited 2021June24];19(1):91-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98328IEEE : کپی

ریاسی، ا.، اله رسانی، ع.، نعیمی پوریونسی، ح.، فتحی نسری، م.، 1388. مقایسه روش های اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه ها و محصولات فرعی خوراک. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی), [online] 19(1), pp.91-103. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98328. 

 
بازدید یکساله 731 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی