برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميکروبي مخلوط هيدروکسيد کلسيم با حاملين گوناگون بر کانال هاي ريشه عفوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بلوار کشاورزی، خیابان قدس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه آموزشی اندودنتیکس
 
چکیده: 

بيان مساله: هدف اصلي درمان کانال ريشه از ميان بردن ريز جانداران و فرآورده هاي آنهاست. کاربرد عوامل ضد ميکروبي افزون بر آماده سازي مکانيکي براي دستيابي به اين هدف لازم است. از سوي ديگر هيدروکسيد کلسيم در از ميان بردن برخي از ريز جانداران مقاوم بي تاثير است.
هدف: هدف از انجام اين بررسي آزمايشگاهي، مقايسه هيدروکسيد مخلوط شده با حاملين گوناگون (آب مقطر، هيپوکلريت سديم يا کلر هگزيدين) در گندزدايي کانال ريشه و عاج دندان هاي عفوني بود.
مواد و روش: در اين بررسي تجربي، 130 دندان تک ريشه پس از آماده سازي کانال ها سترون شده و به طور تصادفي به سه گروه آزمايشي (40 نمونه در هر گروه) و دو گروه شاهد مثبت و منفي بخش شدند. پس از تلقيح سوسپانسيون مخلوط انتروکک فکاليس و کانديدا آلبيکانس به درون کانال ها طي 21 روز، بررسي خاصيت ضد ميکروبي مخلوط هيدروکسيد کلسيم / آب مقطر، هيدروکسيد کلسيم / کلرهگزيدين و هيدروکسيد کلسيم / هيپوکلريت سديم در فاصله هاي زماني 24 و 72 ساعت و در 1 و 2 هفته (10 نمونه در هر فاصله زماني) انجام شد. نمونه هاي ميکروبي به دست آمده از کانال ها پيش و پس از قرار دادن داروها شمارش شدند. همچنين، براي ارزيابي گندزدايي عاج، از ديواره کانال براده عاجي فراهم گرديد. داده هاي اين بررسي با استفاده از آزمون آماري آنواي دو سويه
(Two-way ANOVA) واکاوي گرديد.
يافته ها: يافته هاي اين بررسي نشان داد، که تفاوت آماري معناداري ميان سه داروي درون کانال وجود نداشت
(P>0.05). گرچه مخلوط هيدروکسيد کلسيم / آب مقطر نتوانست در هيچ زماني به طور کامل انتروکک فکاليس را از عاج عفوني از ميان ببرد.
نتيجه گيري: بر پايه يافته هاي اين بررسي، مخلوط هيدروکسيد کلسيم با کلرهگزيدين يا هيپوکلريت سديم ممکن است در موارد آسيب هاي مقاوم به درمان از لحاظ گندزدايي عاج مناسب تر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی