برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  25-1 , شماره  1 ; از صفحه 171 تا صفحه 182 .
 
عنوان مقاله: 

واکنش تعدادي از لاين هاي دابلد هاپلوئيد گندم نان (.Triticum aestivum L) به بيماري هاي زنگ زرد و بلايت فوزاريومي سنبله و ارزيابي برخي خصوصيات زراعي آن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 
چکیده: 

در اين تحقيق تعداد 189 لاين دابلد هاپلوئيد، حاصل از روش حذف کروموزومي تلاقي گندم و ذرت نسبت به بيماري زنگ زرد در سه ايستگاه تحقيقاتي کرج، قراخيل و گرگان و بيماري بلايت فوزاريومي سنبله در دو ايستگاه تحقيقاتي قراخيل و گرگان مورد بررسي قرار گرفتند. براي بيماري زنگ زرد در چهار نوبت اقدام به اسپورپاشي مزرعه شد. براي بلايت فوزاريومي سنبله نيز، در مرحله گلدهي اسپورپاشي با سوسپانسيون ماکروکنيدي عامل بيماري، در سه مرحله با فاصله يک هفته انجام شد. يادداشت برداري در مرحله ظهور برگ پرچم در سه نوبت براي بيماري زنگ زرد و يک ماه پس از اولين مايه زني مصنوعي بر اساس علايم ظاهر شده براي بلايت فوزاريومي سنبله انجام شد. به منظور تعيين مقاومت در مرحله گياهچه اي (Seedling) نسبت به عامل بيماري زنگ زرد در شرايط گلخانه، واکنش لاين هاي دابلدهاپلوئيد گندم به همراه والدين و رقم حساس بولاني (به عنوان شاهد) مورد ارزيابي قرار گرفت. تنايج بدست آمده نشان داد که از مجموع 189 لاين مورد ارزيابي، تعداد 40 لاين در هر سه ايستگاه داراي واکنش مقاومت و بقيه لاين ها داراي واکنش هايي از نيمه مقاوم تا حساس نسبت به عامل بيماري زنگ زرد بودند. در ايستگاه تحقيقاتي قراخيل 23 درصد و در ايستگاه تحقيقاتي گرگان 29 درصد لاين ها نسبت به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله تحمل نشان دادند. شش لاين به شماره هاي 35،26،14،13،10 و 37 نسبت به دو بيماري زنگ زرد و بلايت فوزاريومي سنبله در هر دو ايستگاه گرگان و قراخيل مقاومت و ياتحمل خوبي نشان دادند. برخي از خصوصيات زراعي لاين هاي دابلدهاپلوئيد گندم شامل تاريخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، مقاومت به سرما و وزن هزار دانه اندازه گيري شد و لاين هاي دابلدهاپلوئيد با توجه به صفات فوق الذکر گروه بندي شدند. با توجه به تنوع قابل قبولي که در اين گروه ها مشاهده شد به نظر مي رسد بتوان از بعضي از اين لاين ها در برنامه هاي به نژادي و يا معرفي رقم در آينده استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی