نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير اختلالهاي شخصيت بر نتيجه درمان دارويي بيماران وسواسي ـ جبري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف: در پژوهش حاضر اثر همبودي اختلال هاي شخصيت با بيماري وسواسي ـ جبري بر درمان دارويي مبتلايان به اين بيماري مورد بررسي قرار گرفته است. روش: اين پژوهش با طرحي نيمه آزمايشي 30 آزمودني مبتلا به بيماري وسواسي جبري را با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه (15 نفر داراي اختلالهاي شخصيت و 15 نفر بدون اختلالهاي شخصيت) به مدت 3 ماه با فلوكستين تحت درمان قرار داده است. ابزارهاي مورد استفاده شامل فرم مشخصات جمعيت شناختي، مقياس درجه‏بندي افسردگي هاميلتون، مقياس وسواسي ـ جبري يل براون و پرسشنامه باليني چند محوري ميلون - 2 بوده است. آزمودنيها از نظر ساير متغيرهاي مؤثر بر پيامد درماني مانند جنس، طولمدت و سن شروع بيماري با يكديگر همگن بودند. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از روشهاي آماري آزمون t و مجذور خي انجام گرفته است. يافته ها: نتايج نشان داد كه: 1) تفاوتي در شدت وسواس پس از درمان ميان دو گروه داراي اختلال هاي شخصيت و بدون اختلالهاي شخصيت وجود ندارد و درمان دارويي در هر دو گروه به طرز معني داري باعث كاهش شدت وسواس گرديده است. 2) تفاوت معني داري در شدت وسواس ميان دو گروه پيش از درمان وجودنداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملکوتی، س.، و مهرابی، ف.، و بوالهری، ج.، و دادفر، م. (1380). تاثیر اختلالهای شخصیت بر نتیجه درمان دارویی بیماران وسواسی جبری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 6(4 (پیاپی 24)), 13-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9804Vancouver : کپی

ملکوتی سیدکاظم، مهرابی فریدون، بوالهری جعفر، دادفر محبوبه. تاثیر اختلالهای شخصیت بر نتیجه درمان دارویی بیماران وسواسی جبری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 1380 [cited 2022June25];6(4 (پیاپی 24)):13-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9804IEEE : کپی

ملکوتی، س.، مهرابی، ف.، بوالهری، ج.، دادفر، م.، 1380. تاثیر اختلالهای شخصیت بر نتیجه درمان دارویی بیماران وسواسی جبری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), [online] 6(4 (پیاپی 24)), pp.13-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9804. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 407 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی