برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  3 , شماره  10 ; از صفحه 20 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي برنامه درسي علوم دوره راهنمايي از منظر آموزش هاي فراشناختي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
چکیده: 

لزوم گنجاندن آگاهي هاي فراشناختي در برنامه درسي، از جمله موضوعاتي است كه مورد تاكيد پژوهش هاي اخير قرار دارد. برخي از تحقيقات ادعا مي كنند كه مهارت هاي فراشناختي بخش عمده اي از واريانس عملكرد تحصيلي را تبيين مي كند. هدف پژوهش حاضر ارزيابي برنامه درسي علوم دوره راهنمايي از مدنظر ميزان تاكيد بر آگاهي هاي فراشناختي است. جامعه آماري شامل اين موارد بود:
1. دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز كه 551 نفر بودند و به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند.
2. اسناد مورد بررسي شامل كل كتاب درسي، راهنماي تدريس و اهداف آموزشي درس علوم پايه اول راهنمايي.
ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه بررسي آگاهي هاي فراشناختي و فهرست تحليل محتوا بود. يافته ها نشان داد كه ميانگين آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان
3.78 با انحراف معيار 0.65 است. ميانگين نمرات دانش آموزان در دانش فراشناختي (3.82) بيشتر از كنترل فراشناختي (3.74) بود. با توجه به دامنه ميانگين كه بين 1 تا 5 بود، اين يافته ها در حد متوسط بالا قرار مي گيرند. با تقسيم واحدهاي فراشناختي بر واحدهاي غيرفراشناختي، ضريب درگيري متن در ارتباط با مولفه هاي فراشناختي به دست آمد كه اين ضريب برابر 0.20 براي اهداف، 0.22 براي راهنماي تدريس و 0.19 براي كتاب درسي برآورد شد. به عبارت ديگر، اهداف آموزشي به ميزان 10 درصد، راهنماي تدريس 12 درصد و محتواي كتاب علوم 9.5 درصد بر آگاهي هاي فراشناختي تاكيد داشتند. با استفاده از «آزمون خي دو» تفاوت بين فراواني مولفه هاي فراشناختي و غيرفراشناختي مشاهده شده در متن معني دار شناخته شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی