3 SID.ir | مقايسه سطح سرمي سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکي با گروه سالم
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه سطح سرمي سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکي با گروه سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، گروه جراحی، رفسنجان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن يک معضل بهداشتي – اجتماعي در کشورهاي خاورميانه نظير ايران مي باشد. قاچاقچيان ممکن است سرب را به مواد مخدر در طي توليد مواد مخدر اضافه نمايند، که اين کار به منظور افزايش وزن آن جهت منافع بيشتر مي باشد. علاوه بر اين وجود علايم غير اختصاصي بسياري در وابستگان به مواد مخدر علايم مسموميت با سرب را تقليد مي کند. گزارشهاي محدودي از مسموميت سرب ناشي از مصرف مواد مخدر وجود دارند، ولي در محدوده بررسي منابع پزشکي در دسترس، اين اولين مطالعه مي باشد که به مقايسه سطح سرب خون در وابستگان به مواد مخدر با افراد سالم پرداخته است. بنابراين هدف اصلي اين مطالعه، مقايسه سطح سرمي سرب خون افراد وابسته به مواد مخدر با گروه سالم مي باشد.
روش کار: اين مطالعه مورد – شاهدي در مرکز ترک اعتياد بيمارستان مرادي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در سال 86 و 87 انجام شده است، سطح سرب خون در 44 نمونه در دو گروه مورد و شاهد با ميانگين سني
38.8±6.7 بررسي شد. گروه مورد شامل افرادي بودند (22 نفر) که مواد مخدر خوراکي مصرف مي کردند. گروه کنترل (22 نفر) از نظر سن و جنس با گروه مورد با توجه به معيارهاي خروج، همسان سازي شدند. اطلاعات هر گروه در پرسشنامه ثبت شد و توسط آزمون تي تست و نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج: در اين مطالعه سطح سرمي سرب خون در 44 نمونه اندازه گيري شد. سطح سرمي سرب خون در گروه مورد
(7.20-69.90mg/dl) با ميانگين 21.9±13.2 و در گروه کنترل 4.1-17.4 با ميانگين 8.6±3.5 بود. اختلاف بين دو گروه از نظر آماري معني دار بود (P<0.0001) در گروه مورد BLL ارتباط معناداري با ميزان مصرف مواد مخدر داشت (r=0.65، P<0.01) گرچه ارتباط معناداري بين طول مدت مصرف و سطح سرمي سرب خون ديده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي افزايش قابل ملاحظه سطح سرمي سرب خون را در وابستگان به مواد مخدر در مقايسه با گروه کنترل نشان داد. بنابراين غربالگري غلظت سرب خون در افراد وابسته به مواد مخدر خصوصا با شکايات غير اختصاصي مفيد مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی