برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 148 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف اصلي از انجام اين تحقيق شناسايي ابعاد و شاخص هاي موثر بر فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد. بدين منظور از مدل دنيسون که مدلي نسبتا جديد و کامل است استفاده شده است. اين مدل داراي چهار بعد اصلي انطباق پذيري، درگير شدن در کار، رسالت و سازگاري مي باشد که براي ارزيابي هر بعد اصلي سه شاخص تعريف شده است. داده هاي مربوط به مولفه هاي فرهنگ سازماني بصورت پيمايشي توسط پرسشنامه از اعضاي هيات علمي دانشگاه جمع آوري گرديده است. پايايي مربوط به ابزار سنجش با آلفاي کرونباخ 90/0 محاسبه شد و با استفاده از فرمول کوکران نمونه اي به تعداد 101 نفر تعيين شد. تحليل هاي حاصل از يافته هاي تحقيق اين نتيجه را محقق ساخت که بعد انطباق پذيري بيشترين و بعد درگير شدن در کار و بعد سازگاري کمترين امتياز را به دست آورده اند. و همچنين در بين شاخص هاي دوازده گانه شاخص هاي تغيير پذيري و چشم انداز در حد بالايي قرار گرفته اند و برخي شاخص ها مانند هماهنگي و تيم سازي کمترين امتياز را بدست آورده که نيازمند بهبود مي باشند. از روش آناليز واريانس چند متغيره جهت مقايسه چهار بعد با يکديگر و دوازده شاخص با همديگر استفاده شد که مشخص شد ابعاد و شاخص ها با همديگر تفاوتشان معني دار است. و همچنين نتايج تحليل عاملي نشان داد که از منظر پاسخ دهندگان چشم انداز بيشترين تاثير را بر روي فرهنگ سازماني مي گذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیم نیا، ف.، و علی زاده، م. (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان شناسی, 10(1), 148-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97040Vancouver : کپی

رحیم نیا فریبرز، علی زاده مسعود. بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان شناسی. 1388 [cited 2021September23];10(1):148-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97040IEEE : کپی

رحیم نیا، ف.، علی زاده، م.، 1388. بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان شناسی, [online] 10(1), pp.148-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97040. 

 
بازدید یکساله 776 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی