برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  39 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثير گذار بر مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه هاي آبياري (مطالعه موردي در استان خراسان رضوي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل عوامل تاثير گذار بر مشارکت در زمينه مديريت شبکه هاي آبياري با رويکرد مقايسه دو گروه کشاورزان در شبکه هاي آبياري داراي تعاوني آب بران و فاقد آن است. اين تحقيق از نوع توصيفي –همبستگي و علي – مقايسه اي مي باشد. کشاورزان شبکه هاي آبياري در استان خراسان رضوي جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل مي دهند که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي 235 کشاورز به صورت کاملا تصادفي انتخاب شدند. روايي پرسشنامه از طريق اعضاي هيات علمي دانشکده کشاورزي در دانشگاه تربيت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي و شرکت سهامي آب منطقه اي در استان خراسان رضوي پس از چند مرحله اصلاح و بازنگري بدست آمد. پايايي ابزار پژوهش نيز با انجام ازمون مقدماتي از طريق تکميل 30 پرسشنامه در شبکه آبياري تبارک آباد قوچان مورد تاييد قرار گرفت و ضرايب اطمينان الفاي کرونباخ (a) براي بخش هاي مختلف بين 0.73 تا 0.86 محاسبه  شد. نتايج حاصل از همبستگي پيرسون نشان دار که بين عملکرد کشاورزان در زمينه شيوه هاي مديريت آب زراعي، تماس هاي ترويجي، کانال هاي ارتباطي، مولفه هاي سرمايه اجتماعي، نگرش کشاورزان نسبت به تعاوني آب بران با وضعيت مشارکت کشاورزان در زمينه مديريت شبکه هاي آبياري رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين ميانگين هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه هاي آبياري در دو گروه کشاورزان در شبکه هاي ابياري داران تعاوني آب بران و فاقد آن. اختلاف معني داري به دست آمد. نتايج حاصل از رگرسيون لجستيک گام به گام نيز نشان داد که متغير هاي سن کشاورز، درآمد ساليانه، انسجام اجتماعي و وضعيت مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه هاي آبياري به عنوان مهمترين عوامل مهمترين عوامل متمايزکننده دو گروه کشاورزان در شبکه هاي آبياري داراي تعاوني آب بران و فاقد آن در مجموع توانسته اند %75.8 از کل پاسخگويان را به درستي طبقه بندي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهرودی، ع.، و چیذری، م. (1387). عوامل تاثیر گذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 39(1), 63-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96883Vancouver : کپی

شاهرودی علی اصغر، چیذری محمد. عوامل تاثیر گذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1387 [cited 2021May16];39(1):63-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96883IEEE : کپی

شاهرودی، ع.، چیذری، م.، 1387. عوامل تاثیر گذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 39(1), pp.63-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96883. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی