نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گل بابونه (.Matricaria recutita L) بر علايم قطع مصرف مرفين در حضور و غياب تاموكسيفن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
مطالعات نشان داده كه گياه بابونه (Matricaria recutita L.) داراي تركيبهاي فيتواستروژني است. فيتواستروژنها به عنوان اگونيست ضعيف و يا آنتاگونيست گيرنده هاي استروژني عمل مي كنند. از سوي ديگر نشان داده شده كه هورمونهاي جنسي در وابستگي به مواد مخدر موثر هستند. در اين تحقيق اثر تجويز حاد عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بابونه بر علايم قطع مصرف مرفين در حضور و غياب آنتاگونيست گيرنده هاي استروژني در حيوان معتاد مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. براي اين منظور از موش نر بالغ با ميانگين وزني 240±30 استفاده شد. جهت معتاد نمودن موشها از مرفين و براي قطع مصرف مرفين از نالوكسان استفاده شد و رفتارهاي ايستادن روي دو پا، پرش و تيمار ناشي از قطع مرفين مورد ارزيابي قرار گرفت. براي بررسي اثر تركيبهاي فيتواستروژنيك هر دو نوع عصاره بابونه از داروي تاموكسيفن (0.5 ميلي گرم بر کيلوگرم) به عنوان آنتاگونيست گيرنده هاي استروژني و از كروماتوگرافي مايع با كاركرد بالا (HPLC) براي بررسي ميزان تركيبها با خاصيت فيتواستروژني در دو نوع عصاره فوق استفاده شد. نتايج نشان داد: 1) عصاره هيدروالكلي بابونه به ميزان 25 ميلي گرم بر كيلوگرم باعث كاهش معني دار رفتار روي دو پا ايستادن و تيمار شد، در حالي كه عصاره آبي فقط رفتار روي دو پا ايستادن را كاهش داد. بنابراين عصاره هيدروالكلي تسكين بهتري نسبت به عصاره آبي بر رفتارهاي ناشي از قطع مرفين داشت. 2) تاموكسيفن از كاهش رفتار روي دو پا ايستادن ناشي از هر دو عصاره بابونه ممانعت كرده و اثر افزايشي بر رفتار تيمار داشت. 3) مصرف تاموكسيفن به تنهايي اثر افزايشي بر رفتار پرش و تيمار اعمال كرده ولي اثر عكس بر رفتار روي دو پا ايستادن نشان داد. 4) تركيبهاي فيتواستروژنيك آپي ژنين و كرايزين هم در عصاره آبي و هيدروالكلي به كمك كروماتوگرافي مايع با كاركرد بالا مشاهده شد، ولي ميزان استخراج هر دو در عصاره هيدروالكلي بيشتر بود. بنابراين به نظر مي رسد كه تركيبهاي فيتواستروژنيك عصاره، در ايجاد اثر تسكيني بابونه در برخي علايم قطع مصرف مرفين سهيم بوده و احتمالا اين عمل را از طريق گيرنده هاي سيستمهاي نوروشيميايي مربوط به پديده وابستگي در سيستم عصبي مركزي انجام مي دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کسمتی، م.، و زندمقدم، ا.، و هوشمندنیا، ا.، و عباسی، ز. (1388). مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گل بابونه (.Matricaria recutita L) بر علایم قطع مصرف مرفین در حضور و غیاب تاموکسیفن. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 25(2 (پیاپی 44)), 170-181. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96763Vancouver : کپی

کسمتی مهناز، زندمقدم احمد، هوشمندنیا اشرف، عباسی زهرا. مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گل بابونه (.Matricaria recutita L) بر علایم قطع مصرف مرفین در حضور و غیاب تاموکسیفن. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1388 [cited 2022August11];25(2 (پیاپی 44)):170-181. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96763IEEE : کپی

کسمتی، م.، زندمقدم، ا.، هوشمندنیا، ا.، عباسی، ز.، 1388. مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گل بابونه (.Matricaria recutita L) بر علایم قطع مصرف مرفین در حضور و غیاب تاموکسیفن. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 25(2 (پیاپی 44)), pp.170-181. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96763. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی