برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

معرفي يک مدل استاندارد شده ايجاد ايسکمي مغزي موضعي براي ارزيابي ضايعات و ادم مغزي در موش سوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سكته مغزي يكي از علل عمده مرگ و معلوليت در انسان مي باشد و هر ساله ميليونها انسان از اين بيماري رنج مي برند. استفاده از مدلهاي حيواني سكته مغزي نقش مهمي در شناسايي مكانيسمها و عوامل دخيل در پاتوفيزيولوژي سكته مغزي و ارائه روشهاي درماني جديد دارند. هدف از اين مطالعه تلاش در جهت كاهش محدوديتهاي تكنيكهاي قبلي و معرفي مدلي استاندارد با ميزان موفقيت بالا و آمار مرگ و مير كم براي مطالعات ايسکمي مغز مي باشد.
روش كار: در اين تحقيق تعداد 56 عدد موش سوري نر از نژاد
C57/BL6 در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. موش ها با روش بيهوشي استنشاقي با استفاده از ايزوفلوران و مخلوط اكسيژن و نيتروس اکسايد بيهوش شدند. ايسكمي موضعي مغز با استفاده از تكنيك انسداد شريان مياني مغز توسط نخ نايلون پوشيده از سليكون ايجاد شد. هدايت نخ در مسير عروقي با كمك ثبت مداوم جريان خون موضعي مغز صورت گرفت. 24 ساعت پس از ايسكمي حيوانات از نظر اختلالات حركتي نورولوژيك با استفاده از آزمون ويژه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت تعيين حجم ضايعه مغزي 12 برش از سطوح مختلف مغز تهيه شده و پس از رنگ آميزي با استفاده از سيستم آناليز تصويري ويژه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي ارزيابي شدت ادم ايجاد شده از تعيين محتوي آب بافت مغز استفاده شد.
يافته ها: در حيوانات گروه شاهد اختلال حرکتي يا ضايعه مغزي مشاهده نشد. حيوانات گروه ايسكميك اختلالات حركتي شديدي نشان دادند (نمره آزمون نورولوژيک
3.36±0.25). ميزان حجم ضايعه مغزي ايجاد شده در نيمكره چپ اين گروه 85.2±4.9 ميليمتر مكعب بود كه %47 آن در نواحي زير قشري مي باشد. بروز ايسكمي، محتوي آب نيمكره چپ مغز در گروه ايسکميک را افزايش داد كه بطور معني داري از نيمكره سالم مغز در همين گروه و نيمكره هاي مغز گروه شاهد بيشتر بود (%83.1±0.29، P<0.05). ميزان موفقيت تكنيك در ايجاد ايسکمي %97.6 و ميزان مرگ و مير %4.21 بود.
نتيجه گيري: اين مدل مي تواند با ضريب موفقيت بالا، مرگ و مير كم و دامنه تغييرات پايين حجم ضايعه مغزي براي مطالعات ايسكمي موضعي مغز در موش سوري مورد استفاده قرار گيرد. مدل آزمايشگاهي حاضر شرايط کنترل شده و استانداردي را جهت مطالعه مکانيسمهاي موثر در توسعه ضايعه ايسکميک مغز و ادم مغزي متعاقب آن و همچنين ارايه مداخلات درماني جديد فراهم مي کند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی