برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سطح سرمي پتاسيم در بيماران پسيكوتيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پسيكوز اختلال رواني است كه در آن واقعيت سنجي مختل شده و ارتباط فرد در زمينه هاي مختلف مشكل پيدا مي كند. در جريان پسيكوز اختلالات بيوشيميايي متعددي ديده مي شود بدليل تاثير حياتي تغييرات پتاسيم سرم در بيماران پسيکوتيک و تاثير ويژه آن بر عملكرد قلب، در اين پژوهش به بررسي تغييرات پتاسيم خون در جريان پسيكوز پرداخته شده است.
روش کار: روش تحقيق از نوع
Prospective Non-randomized pre-test/post-test study (quasi-experimental)  و روي 103 مورد بيمار پسيکوتيک بستري شده در بيمارستان هاي امام حسين (ع) و طالقاني تهران در فاصله زماني بهمن ماه سال 1384 لغايت بهمن ماه سال 1385 انجام گرديد. بدين ترتيب كه همه بيماران پسيکوتيک بستري شده روز اول بستري مورد مصاحبه روانپزشكي قرار گرفته و براي كساني كه ملاك هاي ورود به مطالعه را داشتند، پتاسيم سرم درخواست و فرم هاي اطلاعاتي مربوطه بر اساس 18 معيار (Brief Psychiatric Rating Scales) BPRS تکميل مي گرديد. بر اساس نمرات به دست آمده از BPRS شدت پسيکوز سنجيده مي شد و بيماران بين هيجده تا يکصد و چهل و چهار نمره مي گرفتند. همين مراحل روز قبل از ترخيص بيماران نيز تكرار شد. بعد از اتمام كار و جمع آوري داده ها آناليز آماري با استفاده از تست هاي Spearman, multiple regression, paired t-test, chi-squre, kolmogrov-smirnov test انجام گرديد.
يافته ها: مقادير
BPRS روز اول بستري و روز قبل از ترخيص تفاوت معني داري نشان دادند (p<0.019). مقادير پتاسيم روز اول بستري و روز قبل از ترخيص تفاوت معني داري نشان داد (P<0.005). بين شدت پسيكوز روز اول بستري و ميزان پتاسيم روز قبل از ترخيص همبستگي منفي وجود داشت.
نتيجه گيري: پسيكوز مستقل از تمام عوامل ديگر مي تواند سبب کاهش سطح پتاسيم سرم، يا حداقل كاهش ميزان پتاسيم حتي در محدوده طبيعي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابوالحسن زاده، م.، و سمنانی، ی. (1388). سطح سرمی پتاسیم در بیماران پسیکوتیک . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 9(1 (پیاپی 31)), 7-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96642Vancouver : کپی

ابوالحسن زاده مسلم، سمنانی یوسف. سطح سرمی پتاسیم در بیماران پسیکوتیک . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1388 [cited 2021November28];9(1 (پیاپی 31)):7-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96642IEEE : کپی

ابوالحسن زاده، م.، سمنانی، ی.، 1388. سطح سرمی پتاسیم در بیماران پسیکوتیک . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 9(1 (پیاپی 31)), pp.7-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96642. 

 
بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی