برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  17 , شماره  1 (پياپي 33) ; از صفحه 155 تا صفحه 165 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه فعاليت كمي و كيفي آنزيم پراكسيداز در اندام هاي مختلف گونه بارانك (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد، شهرکرد
 
چکیده: 
رفتار گياهان ارتباط ويژه اي با فعاليت آنزيم پراكسيداز دارد. اين آنزيم به عنوان يك شاخص مناسب جهت بررسي چگونگي تاثيرات عوامل زيست محيطي بر روي فيزيولوژي گياه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تحقيق با هدف بررسي نقش و فعاليت آنزيم پراكسيداز در اندام هاي مختلف گونه باران (Sorbus tominalis (L.) Crantz) در منطقه جنگلي فريم استان مازندران انجام شد. تعداد 40 پايه درخت بارانك انتخاب گرديده و متعاقبا اقدام به بذرگيري و تهيه نهال از هر پايه به صورت جداگانه گرديد. به منظور بررسي كمي و كيفي آنزيم پراكسيداز در قسمتهاي مختلف درخت بارانك، در پايان فصل تابستان چهار پايه بارانك با شرايط تقريبا مشابه از نظر وضعيت كيفي، ارتفاع، قطر برابر سينه و در فاصله نزديك نسبت به همديگر، انتخاب نموده و از قسمتهاي مختلف نمونه برداري شد. پس از تهيه نمونه هاي مورد نظر و عصاره گيري از آنها، مطالعات كمي توسط دستگاه اسپكتروفتومترUV، و مطالعات كيفي با استفاده از روش پلي اكريل آميد ژل الكتروفورز  (PAGE)انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه از نظر فعاليت كمي ميزان فعاليت آنزيم پراكسيداز در شاخه 0.186 و در برگ 0.085 مي باشد. اين تفاوت از نظر آماري در سطح احتمال 99 درصد معني دار است. همچنين تعداد باندهاي ايزوآنزيمي شاخه (15 باند) بيشتر از باندهاي ايزوآنزيمي برگ (12 باند) بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایرانمنش، ی.، و علی احمدکروری، س.، و اسپهبدی، ک.، و آزادفر، د. (1388). بررسی و مقایسه فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz). تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 17(1 (پیاپی 33)), 155-165. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96616Vancouver : کپی

ایرانمنش یعقوب، علی احمدکروری سودابه، اسپهبدی کامبیز، آزادفر داوود. بررسی و مقایسه فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz). تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1388 [cited 2021December05];17(1 (پیاپی 33)):155-165. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96616IEEE : کپی

ایرانمنش، ی.، علی احمدکروری، س.، اسپهبدی، ک.، آزادفر، د.، 1388. بررسی و مقایسه فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz). تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 17(1 (پیاپی 33)), pp.155-165. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96616. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی