برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي معيارهاي بافت شناسي و اسپرم سازي بيضه به دنبال تجويز متوتروكسات در موش صحرايي بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، جنب دانشکده پرستاری، کوچه هرمز، پلاک 21/1، کدپستی 5138947187
 
چکیده: 

زمينه و هدف: متوتروكسات جزء داروهايي است كه در شيمي درماني تومورهاي مختلف و در درمان بيماري هاي التهابي كاربرد وسيعي دارد. مطالعات نشان داده اند كه اين دارو بر روي روند ساخت اسپرم و تخمك اثر مهاري داشته و باعث كاهش باروري و تغييرات بافتي مختلف در بيضه حيوانات آزمايشگاهي مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر تجويز متوتروكسات بر روي معيارهاي اسپرم سازي در بافت بيضه موش صحرايي بالغ انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، 40 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار، به دو گروه تجربي (20 نمونه) و شاهد (20 نمونه) تقسيم شدند. گروه تجربي اول و دوم به ترتيب 14 و 28 روز هر هفته يك بار، داروي متوتروكسات به ميزان
1mg/kg و گروه شاهد اول و دوم نيز مدت 14 و 28 روز هر هفته يك بار، نرمال سالين به ميزان 10mL/kg به صورت داخل صفاقي دريافت نمودند. بعد از گذشت زمان هاي ذكر شده، از بافت بيضه نمونه گيري شد و پس از تهيه برش هاي بافتي و رنگ آميزي هماتوكسيلين - ائوزين، از نظر بافت شناسي و شاخص هاي اسپرم سازي شامل: ضريب تمايز لوله اي (TDI)، ضريب اسپرميوژنز (SI) و ضريب بازسازي (RI) مطالعه شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري واريانس يك طرفه در سطح معني داري P<0.05، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در اين تحقيق داروي متوتروكسات اثرات مخربي بر روي بافت بيضه و فرايند اسپرم سازي در گروه هاي تحت درمان در مقايسه با گروه شاهد داشت؛ همچنين ضرايبTDI، SI و RI در روز چهاردهم كاهش غير معني دار و در روز 28 بعد از تجويز دارو نسبت به گروه شاهد، كاهش معني داري (P<0.001) را نشان داد.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه، تجويز متوتروكسات به مدت 28 روز هر هفته يك بار، باعث كاهش اسپرم سازي و شاخص هاي آن در بافت بيضه موش صحرايي مي شود كه ممكن است از طريق كاهش تقسيم سلولي و اثرات سمي دارو باشد؛ البته اثر اين دارو بر روي اسپرم سازي و ناباروري انسان نياز به مطالعات بيشتر دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صراطی نوری، ح.، و خیاط نوری، م.، و صفوی، س.، و خاکی، آ. (1388). بررسی معیارهای بافت شناسی و اسپرم سازی بیضه به دنبال تجویز متوتروکسات در موش صحرایی بالغ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 16(3 (پیاپی 40)), 9-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96532Vancouver : کپی

صراطی نوری حامد، خیاط نوری میرهادی، صفوی سیداسماعیل، خاکی آرش. بررسی معیارهای بافت شناسی و اسپرم سازی بیضه به دنبال تجویز متوتروکسات در موش صحرایی بالغ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1388 [cited 2021October27];16(3 (پیاپی 40)):9-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96532IEEE : کپی

صراطی نوری، ح.، خیاط نوری، م.، صفوی، س.، خاکی، آ.، 1388. بررسی معیارهای بافت شناسی و اسپرم سازی بیضه به دنبال تجویز متوتروکسات در موش صحرایی بالغ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 16(3 (پیاپی 40)), pp.9-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96532. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 270 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی