برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  22 , شماره  2 ; از صفحه 249 تا صفحه 258 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير اسانس سه گونه مرزه (Satureja mutica،S. edmondi وS. bachtiarica) بر سالمونلا پاراتيفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 

امروزه بيش از 22000 سويه سالمونلا، به عنوان عوامل ايجاد بيماريهاي عفوني تشخيص داده شده اند. با شناسايي سويه هاي مختلف سالمونلا، تدريجا ارگانيسم هاي مقاوم به دارو نيز پديدار شده و بر معضلات درماني، افزوده است. هرچند اين پديده را به علل مختلفي نسبت داده اند ولي يكي از علل مهم آن را مصرف گسترده آنتي بيوتيكها در حيوانات ذكر كرده اند. با توجه به مقاوم بودن سويه هاي مختلف سالمونلا به بسياري از آنتي بيوتيكهاي رايج، در حال حاضر، يافتن داروهاي موثر بر سالمونلا به ويژه تركيبهاي طبيعي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين تحقيق اثر اسانس سه گونه مرزه بر عليه سالمونلا پاراتيفي A و B مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور، سرشاخه گلدار , S. bachtiarica S. mutica و S. edmondi در مرحله گلدهي كامل از رويشگاههاي طبيعي آنها در استانهاي يزد، خراسان و كرمانشاه جمع آوري گرديد و پس از خشك شدن در محيط آزمايشگاه، به روش تقطير با آب، مورد اسانس گيري قرار گرفت. سپس تركيبهاي تشكيل دهنده اسانسها با استفاده از كروماتوگرافي گازي تجزيه اي (GC) و گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) و محاسبه انديس هاي بازداري، مورد شناسايي قرار گرفت. براي بررسي اثر ضد ميكروبي اسانسها، با استفاده از DMSO غلظتهاي 2.5 درصد و 5 درصد از اسانس تهيه شده و به روش ديسك ديفيوژن اثر اين غلظتها بر روي رشد دو نوع ميكروب (Salmonella paratyphi) با اندازه گيري قطر هاله عدم رشد به دست آمد. ميكروبهاي مورد مطالعه سالمونلا پارا تيفي A و B بودند. نتايج نشان داد كه بازده اسانس S. bachtiarica , S. mutica و S. edmondi به ترتيب 2.15، 2.31 و 1.0 درصد بود. كارواكرول (66.5 درصد) و پارا - سيمن (15.2 درصد) اجزاي اصلي اسانس S. bachtiarica، كارواكرول (30.9 درصد)، تيمول (26.5 درصد)، گاما - ترپينن (14.9 درصد) و پاراسيمن (10.3 درصد) تركيبهاي عمده در اسانس S. mutica و پارا - سيمن (61.1 درصد)، گاما - ترپينن (9.6 درصد) و تيمول (5.0 درصد) بيشترين تركيبها در اسانس S. edmondi بودند. نتايج حاصل از ميانگين سه تكرار اين مرحله نشان داد كه غلظتهاي 2.5 و 5 درصد اسانسها باعث ايجاد هاله عدم رشد براي سالمونلا پارا تيفي A به ترتيب در مورد S. bachtiarica به ميزان 8 و 11، در مورد S. mutica 8 و 10 و در مورد S. edmondi 7 و 11 ميلي متر و به همان ترتيب هاله عدم رشد براي سالمونلا پارا تيفي B (9 و 11)، (8 و 12) و (6 و 12) ميلي متر شده است. نتايج حاصل نشان از قدرت مهار كنندگي و ميكروب كشي بالاي اسانسهاي فوق داشت. به نظرمي رسد حضور تيمول، كارواكرول، پارا - سيمن و گاما - ترپينن در اسانسهاي مورد مطالعه مي تواند باعث وجود خواص ضد ميكروبي در آنها باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی