برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

وضعيت انجام روش هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

مقدمه: سرطان پستان شايع ترين نوع سرطان و دومين علت عمده مرگ ناشي از سرطان در بين زنان است. شناسايي سرطان پستان در مراحل اوليه سبب درمان تقريبا کامل آن مي شود. غربالگري سرطان پستان شامل خودآزمايي پستان، معاينه باليني پستان و ماموگرافي است. اين مطالعه به منظور تعيين وضعيت انجام روش هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر تبريز در سال 1387 انجام شد.
روش: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي - توصيفي و تحليلي است که در 400 نفر از زنان 50-20 ساله انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از ميان مراکز بهداشتي تبريز و از طريق پرونده هاي فعال آن مراکز انتخاب شدند. پرسشنامه اي حاوي مشخصات فردي - اجتماعي و اطلاعاتي در مورد انجام روش هاي غربالگري سرطان پستان و چک ليست مشاهده اي خودآزمايي پستان جهت جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي کاي دو و تست دقيق فيشر با استفاده از نرم افزار
SPSS v.13  استفاده شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که تنها
%18.8 از زنان خودآزمايي پستان، %19.1 معاينه باليني پستان و %3.3 ماموگرافي انجام مي دادند. علل اصلي زناني که غربالگري ها را انجام نمي دادند، عبارت بود از: عدم آگاهي از روش هاي غربالگري، نداشتن مشکل پستاني و عدم احساس ضرورت. آزمون آماري ارتباط معنادار بين انجام خودآزمايي پستان با سطح تحصيلات، اشتغال، درآمد، تعداد فرزندان، سابقه شيردهي، کيفيت شيردهي و سابقه فاميلي سرطان پستان نشان داد. همچنين ارتباط معنا دار آماري بين انجام معاينه باليني پستان با سابقه توده خوش خيم پستاني و بين انجام ماموگرافي با سابقه توده خوش خيم پستاني و سابقه فاميلي سرطان پستان با P<0.05 وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که وضعيت انجام روش هاي غربالگري سرطان پستان در زنان مورد مطالعه رضايت بخش نبود. ارايه آموزش هاي لازم و ضروري در مورد روش هاي غربالگري سرطان پستان توسط کارکنان سلامت به ويژه در دوران بارداري و پس از زايمان حتي در دوره هاي مشاوره قبل از ازدواج ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرشباف خلیلی، ع.، و شهنازی، م.، و قهوه چی، ع.، و ترابی، س. (1388). وضعیت انجام روش های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز. پژوهش پرستاری, 4(12-13), 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96414Vancouver : کپی

فرشباف خلیلی عزیزه، شهنازی مهناز، قهوه چی عاطفه، ترابی سیده شیوا. وضعیت انجام روش های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز. پژوهش پرستاری. 1388 [cited 2021October19];4(12-13):27-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96414IEEE : کپی

فرشباف خلیلی، ع.، شهنازی، م.، قهوه چی، ع.، ترابی، س.، 1388. وضعیت انجام روش های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز. پژوهش پرستاری, [online] 4(12-13), pp.27-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96414. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 558 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی