1 SID.ir | بررسي نشانه هاي جسمي ، روحي واجتماعي ناشي از استرس در کادر پرستاري ومامايي شاغل در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشکده علوم پزشکي جهرم 1383
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي نشانه هاي جسمي ، روحي واجتماعي ناشي از استرس در کادر پرستاري ومامايي شاغل در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشکده علوم پزشکي جهرم 1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است