برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و شناسايي باكتري تجزيه كننده اكريلونيتريل از لجن فعال سيستم تصفيه فاضلاب پتروشيمي و بررسي كارآيي آن در حذف اكريلونيتريل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اکريلونيتريل به عنوان ماده اوليه اصلي در توليد رزين ABS (اکريلونيتريل بوتادين استايرن) به طور وسيعي در صنعت پتروشيمي و ديگر فرآيندهاي صنعتي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. تجزيه زيستي اين ترکيب به دليل ويژگي هاي سمي آن به آساني توسط ميکروارگانيسم ها انجام نمي شود و در صورت عدم تصفيه مناسب، تخليه پساب آلوده به اکريلونيتريل مي تواند سبب بروز آلودگي شديد محيط زيست شود. هدف از انجام اين تحقيق، جداسازي و شناسايي گونه باکتريايي تجزيه کننده اکريلونيتريل از لجن فعال سيستم تصفيه فاضلاب صنعت پتروشيمي و همچنين، بررسي سرعت کاهش غلظت يا حذف کامل آن در سيستم تصفيه زيستي توسط گونه جداسازي شده مي باشد. به علاوه، تغييرات غلظت محصولات مياني و نهايي حاصل از تجزيه اکريلونيتريل نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش کار: براي انجام اين تحقيق، سه راکتور زيستي ناپيوسته هر کدام به حجم 250 ميلي ليتر مورد استفاده قرار گرفت. جمعيت ميکروبي مورد نياز براي راه اندازي سيستم، از لجن فعال برگشتي حوض هوادهي سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع پتروشيمي تبريز تامين گرديد. به منظور تامين مواد معدني و عناصر جزيي مورد نياز ميکروارگانيسم ها از محيط بافر فسفات (PBM) و جهت تامين کربن و نيتروژن مورد نياز سيستم زيستي از اکريلونيتريل به عنوان آلاينده استفاده شد. همچنين، از محيط کشت R2A به منظور دستيابي به باکتري خالص و از رنگ آميزي گرم، مشاهده ميکروسکوپي و آزمون هاي بيوشيميايي با بهره گيري از محيط هاي انتخابي از جمله اکسيداسيون يا تخمير گلوکز(O-F glucose) ، مک کانکي آگار(MacConkey agar) ، آگار آهن حاوي سه قند لاکتوز، ساکارز و گلوکز (TSI)، ائوزين متيلن بلو(EMB) ، سالمونلا شيگلا آگار(SS agar) ، SIM، آزمون هاي احيا نيترات، ذوب ژلاتين، تخمير لاکتوز، اکسيداز و کاتالاز جهت شناسايي باکتري استفاده شد. در نهايت، بازده سيستم زيستي در تجزيه غلظت هاي اوليه مختلف اکريلونيتريل و محصولات مياني و نهايي حاصل از فرآيند تجزيه زيستي مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان دهنده ميانگين حذف 46% و 98% اکريلونيتريل به ترتيب در مدت 46 و 70 ساعت پس از شروع واکنش در غلظت اوليه 500 ميلي گرم بر ليتر بود. در غلظت اوليه 700 ميلي گرم بر ليتر، متوسط حذف اکريلونيتريل در سيستم زيستي پس از گذشت 46 و 94 ساعت از شروع واکنش، به ترتيب برابر 50% و 6/98% بود، در صورتيکه با اعمال غلظت اوليه 1000 ميلي گرم بر ليتر، ميانگين حذف پس از 46 و 94 ساعت به ترتيب 30% و 40% بوده و با گذشت 118 ساعت از شروع واکنش، غلظت متوسط اکريلونيتريل در نمونه هاي برداشت شده 580 ميلي گرم بر ليتر بود. نتايج مربوط به جداسازي و شناسايي گونه باکتريايي در شرايط بهينه عملکرد سيستم زيستي حکايت از نقش موثر باسيل گرم منفي متعلق به گروه گاما پروتئوباکتريا (Proteobacteria) تحت عنوان پسودوموناس پوتيدا (Pseudomonas putida) داشت.
نتيجه گيري: تجزيه اکريلونيتريل با استفاده از فرآيندهاي زيستي امکانپذير مي باشد، حال آنکه کارآيي گونه هاي مختلف باکتريايي در تجزيه زيستي اين ترکيب متفاوت است. باسيل گرم منفي پسودوموناس پوتيدا به راحتي به محيط داراي اکريلونيتريل تا غلظت 700 ميلي گرم بر ليتر سازگار مي شود و از کربن و نيتروژن حاصل از تجزيه آن به منظور رشد و ساختارسازي سلولي مي تواند استفاده نمايد. همچنين، اين گونه علاوه بر استفاده مستقيم از اکريلونيتريل، از اکريليک اسيد و آمونياک نيز به ترتيب به عنوان منبع تامين کربن و نيتروژن مورد نياز استفاده مي نمايد. بنابراين، انتظار مي رود گونه شناسايي شده نقش مهمي در تصفيه فاضلاب واحد ABS صنايع پتروشيمي ايفا نمايد. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی