نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  - , شماره  18-19 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مديران و كاربردي كردن موضوعات درسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است