برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 51 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير حركات ساده ورزشي و وضعيت صحيح انجام كارهاي روزانه بر پيامد بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، میدان بسیج (سردشت سابق)، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: ورزش مي تواند نقش مهمي را در سلامت دوران بارداري داشته باشد. مطالعات محدودي براي اثبات علل و اثرات مختلف ورزش در پيامد بارداري در زنان انجام شده است. با توجه به احتمال پيامدهاي ناگوار در زنان باردار و همچنين خسارات مالي، جسمي و روحي متاثر از آنها، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير انجام حركات ورزشي مناسب و وضعيت بدني صحيح هنگام انجام فعاليت هاي روزانه بر پيامد بارداري از طريق آموزش و انجام آن توسط خانم هاي باردار طراحي و اجرا شد.
روش كار: در اين مطالعه تجربي، 138 نفر از خانم هاي بارداري كه سن بارداري آنها بين 8 الي 12 هفته بود و براي دريافت خدمات بهداشتي دوران بارداري به مراكز بهداشتي- درماني و متخصصين بيماري هاي زنان و زايمان مراجعه مي كردند، مورد بررسي قرار گرفتند. اين افراد، بر اساس معيارهاي ورود و خروج، انتخاب و همسان سازي شده و با روش نمونه گيري تخصيص بلوكي تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. پس از اخذ رضايت نامه آگاهانه از آنان، پژوهش در چهار مرحله زير، اجرا شد
:
1) اخذ شرح حال؛ 2) آموزش به گروه مورد؛ 3) اجراي پژوهش (گروه مورد، در طي 30 هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقيقه، 10 نوع حركت ورزشي سبك و هوازي را زير نظر يك نفر فيزيوتراپ انجام مي دادند)؛ 4) ارزيابي نهايي و تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از آزمون هاي آماري
t و مجذور كاي.
نتايج:
%98.4 از زنان باردارگروه مورد و %61.1 از زنان باردار گروه شاهد، زايمان طبيعي داشتند. بين دو گروه، از نظر نوع زايمان، تفاوت معني دار آماري وجود داشت (P<0.05 و c2=14.5). مقدار نسبت شانس انجام زايمان طبيعي در گروه مورد، 5.36 به دست آمد. آزمون t، تفاوت آماري معني داري را بين نوزادان دو گروه از نظر آپگار دقيقه اول (P<0.009 و t=0.85) و آپگار دقيقه پنجم (P<0.001 و t=2.80) نشان داد. تفاوت آماري معني داري بين ميانگين افزايش وزن دوران بارداري و وزن نوزادان حين تولد بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: در افراد مورد بررسي، ورزش در دوران بارداري نه تنها موجب صدمه به جنين و مادر نشد، بلكه در پيامد بارداري، اثر مثبت قابل ملاحظه اي نيز بر جاي گذارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی