نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 199 تا صفحه 208 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير کاربرد سويه هايي از سودوموناسهاي فلورسنت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در سطوح مختلف شوري خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
چکیده: 
باکتريهاي ريزوسفري محرک رشد گياه به طرق مستقيم و غير مستقيم باعث بهبود رشد و عملکرد گياه مي شوند. در اين تحقيق توان چهار سويه ازسودوموناسهاي فلورسنت بر شاخصهاي رشد گندم در شرايط شور مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل و بر اساس طرح پايه کاملا تصادفي در سه تکرار انجام گرفت. تيمارها شامل فاکتور اول چهار سطح شوري خاک (1، 4 ،8 و 12 دسي زيمنس بر متر) از مخلوط نمکهاي (کلريد سديم + کلريدکلسيم + کلريدمنيزم با نسبت اکي والانمساوي) و فاکتور دوم پنج سطح سويه باکتري (چهار مايه تلقيح شامل سودوموناس فلورسنس 153، سودوموناس فلورسنس 169، سودوموناس پوتيدا 108، سودوموناس پوتيدا 4 و شاهد (بدون تلقيح) بود. بذرهاي گندم رقم مهدوي پس از تلقيح با سويه هاي مورد نظر در گلدانها کاشته شدند. در دوره رشد گياه رطوبت گلدانها با اضافه کردن آب مقطر در محدوده 80 درصد ظرفيت مزرعه نگهداري شدند. قبل از برداشت، شاخص هاي رشد گياه شامل ارتفاع گياه، طول خوشه و تعداد پنجه و سپس وزن خشک اندام هوايي و عملکرد دانه تعيين شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که با افزايش شوري عملكرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع گياه و عملكرد بيولوژيك گياه به طور معني داري(P<0.05)  كاهش يافت. تلقيح گندم با سويه هاي مورد نظر در تمامي سطوح شوري باعث افزايش معني دار (P<0.05) شاخص هاي ياد شده گرديد. در بين سويه هاي مورد برسي، سويه سودو موناس پوتيدا 108بيشترين تاثير را بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در شرايط شور داشت. در مقايسه با ساير سويه هاي مورد استفاده تاثير سويه سودو موناس پوتيدا 108بر شاخصهاي عملکرد دانه و وزن هزار دانه معني دار بود در خصوص ساير شاخص هاي اندازه گيري شده تفاوت معني داري وجود نداشت. نتايج اين تحقيق نشان داد که در شرايط شور مي توان از کليه سويه هاي باکتريهاي مورد آزمايش بعنوان باکتريهاي محرک رشد گياه استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ذبیحی، ح.، و ثواقبی فیروزآبادی، غ.، و خاوازی، ک.، و گنجعلی، ع. (1388). بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناسهای فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 23(1), 199-208. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95145Vancouver : کپی

ذبیحی حمیدرضا، ثواقبی فیروزآبادی غلامرضا، خاوازی کاظم، گنجعلی علی. بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناسهای فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1388 [cited 2022August14];23(1):199-208. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95145IEEE : کپی

ذبیحی، ح.، ثواقبی فیروزآبادی، غ.، خاوازی، ک.، گنجعلی، ع.، 1388. بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناسهای فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 23(1), pp.199-208. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95145. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 192 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی