نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 173 تا صفحه 183 .
 
عنوان مقاله: 

اثر آبياري باراني و جويچه اي بر عملکرد کمي و کيفي و کارآيي مصرف آب چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
چکیده: 
به منظور بررسي کارآيي مصرف آب و عملكرد کمي و کيفي محصول در دو روش آبياري باراني و نشتي در مورد چغندرقند طي دو سال در مناطق مشهد، كرج و اصفهان اين مطالعه انجام شد. در سال اول، آزمايش ها در سه منطقه فوق بدون تكرار و مقايسه ها در هر منطقه بر اساس آزمون "t" انجام شدند. در سال دوم، آزمايش در منطقه مشهد و كرج در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش، آبياري باراني، آبياري نشتي با کاهش جريان و آبياري نشتي معمولي بودند. ميزان آب آبياري در هر نوبت در تيمار آبياري باراني با روش پنمن - مانتيت برآورد و اعمال گرديدند. تيمار آبياري جويچه اي معمولي مطابق عرف محل آبياري شدند و در تيمار آبياري جويچه اي با کاهش دبي جريان، دبي جريان ورودي به جويچه به اندازه 0.6 تا 0.7 دبي جريان جويچه اي معمولي بعد از رسيدن آب به انتهاي شيار بود. نتايج نشان داد که از نظر عملكرد ريشه، عملكرد قند خالص و ناخالص، کارآيي مصرف آب و درصد قند خالص، بين مناطق اجراي آزمايش اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين، بين تيمارهاي آزمايش از نظر عملكرد ريشه و کارآيي مصرف آب اختلاف معني داري وجود داشت. تيمار آبياري باراني با متوسط 56.5 تن در هكتار بالاترين عملكرد ريشه را دارا بود. تيمارهاي آبياري نشتي با کاهش جريان و نشتي معمولي بترتيب با 48 و 43.6 تن در هكتار، در رده هاي بعدي و در يك گروه آماري قرار گرفتند. از نظر کارآيي مصرف آب عملكرد ريشه و قند ناخالص نيز تيمار آبياري باراني بترتيب با مقادير 5.55 و 0.86 كيلوگرم به ازاي يك مترمكعب آب مصرفي بر دو تيمار آبياري نشتي برتري داشت و در سطح 5% اختلاف معني داري نشان داد. گرچه آبياري نشتي با کاهش جريان به طور معني داري اختلاف در کارآيي مصرف آب بر عملكرد ريشه و قند ناخالص نسبت به آبياري نشتي معمولي از خود نشان داد، ولي در مجموع آبياري باراني به دليل ميزان مصرف آب كمتر در طول دوره رشد، بازدهي آبياري و عملكرد ريشه بالاتر و نيز افزايش کارآيي مصرف آب بر عملكرد ريشه و قند بر روش هاي آبياري نشتي برتري قابل توجهي نشان داد. با عنايت به نتايج به دست آمده توصيه مي شود در مناطقي كه دچار كمبود آب هستند و مشكل اصلي توليد آب است، استفاده از روش آبياري باراني براي افزايش توليد و بالا بردن کارآيي مصرف آب در دستور کار قرار گيرد. همچنين، اراضي كه محدوديت استفاده از روش آبياري باراني را دارند (به دليل بادخيز بودن منطقه، سنگين بودن خاك و …)، با اعمال مديريت مناسب در روش آبياري نشتي و انجام عمل ساده و قابل انجامي همچون كاهش دبي جريان، بازدهي آبياري و بهره وري آب افزايش يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صدرقاین، س.، و زارعی، ق.، و حقایقی مقدم، س. (1388). اثر آبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 23(1), 173-183. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95142Vancouver : کپی

صدرقاین سیدحسین، زارعی قاسم، حقایقی مقدم سیدابوالقاسم. اثر آبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1388 [cited 2022August11];23(1):173-183. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95142IEEE : کپی

صدرقاین، س.، زارعی، ق.، حقایقی مقدم، س.، 1388. اثر آبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 23(1), pp.173-183. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95142. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی