نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  3 , شماره  10 ; از صفحه 61 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ضريب بازده آبشويي خاك هاي شور و سديمي (منطقه رودشت اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
 
چکیده: 
ضريب بازده آبشويي (f) از عوامل مهم و موثر در تعيين و شناخت عكس العمل خاك به فرآيند آبشويي و خروج نمك هاي محلول از نيمرخ خاك و همچنين مبين كفايت عمق آب كاربردي براي شستشو و جابجايي املاح و در نهايت كاهش ميزان شوري و سديمي بودن خاك است. اين ضريب يكي از اجزا اصلي ليكن نامعين (مجهول) معادلات و روابط بيلان آب و املاح در خاك و معادله هاي تجربي است كه براي تعيين مقدار آب مورد نياز آبشويي در معادله هاي بيان شده منظور و در برنامه ريزي براي آبشويي املاح و جلوگيري از شوري ثانوي و حفظ تعادل نمك در اراضي تحت آبياري نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد.در اين تحقيق به كمك بسته نرم افزاري NPLEC (Numerical Prediction of Leaching Efficiency Coefficient) ضريب بازده آبشويي خاك هاي منطقه رودشت اصفهان تعيين گرديد. بسته نرم افزاري NPLEC با حل عددي سه مدل رياضي ارایه شده براي فرآيند آبشويي املاح قادر به برآورد نظري ضريب بازده آبشويي نيمرخ و يا لايه هاي مختلف خاك و در نهايت تغييرات شوري پس از مراحل مختلف آبشويي مي‌باشد.براي اين منظور آزمايش‌هاي صحرايي آبشويي در منطقه رودشت به عنوان يكي از دشت هاي شور و سديمي حوضه زاينده رود در استان اصفهان انجام شد. داده هاي مزرعه اي حاصل از نتايج آزمايشهاي آبشويي همراه با ساير داده هاي مورد نياز مدل نظير حد ظرفيت مزرعه، رطوبت اوليه و وزن مخصوص ظاهري خاك به مدل وارد و ضريب بازده آبشويي خاك تعيين گرديد.بر اساس نتايج حاصل از مدل ضريب بازده آبشويي نيمرخ خاك (لايه 125-0 سانتيمتري) و لايه هاي سطحي و زير سطحي (50-0 و 100-50 سانتيمتري) و لايه هاي متوالي (25-0، 50-25، 75-50، 100-75،125-100 سانتيمتري) به ترتيب برابر f5=0.05, f4=0.05, f3=0.05, f2=0.2, f1=0.8, fsub.=0.85, fsur.=0.55, f=0.7  تعيين گرديده است.مقايسه نتايج بسته نرم افزاري NPLEC و آزمايش هاي مزرعه اي آبشويي نشان داد اگرچه كليه مدلهاي بسته نرم افزاري نتايج خوبي را ارایه مي نمايند ليكن مدل NPLEC3 به دليل فرضيات به كار رفته در آن با شرايط واقعي خاك مطابقت بيشتري داشته و مقادير شوري محاسبه شده با مقادير مشاهده اي هم آهنگي نزديكتري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالمی، ح.، و حیدری، ن. (1381). تعیین ضریب بازده آبشویی خاک های شور و سدیمی (منطقه رودشت اصفهان). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 3(10), 61-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9513Vancouver : کپی

سالمی حمیدرضا، حیدری نادر. تعیین ضریب بازده آبشویی خاک های شور و سدیمی (منطقه رودشت اصفهان). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1381 [cited 2022May25];3(10):61-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9513IEEE : کپی

سالمی، ح.، حیدری، ن.، 1381. تعیین ضریب بازده آبشویی خاک های شور و سدیمی (منطقه رودشت اصفهان). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, [online] 3(10), pp.61-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9513. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 355 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی