1 SID.ir | بررسي و مقايسه منبع كنترل و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل (معلم) و خانه دار شهر تهران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه منبع كنترل و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل (معلم) و خانه دار شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه منبع کنترل و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل و خانه دار صورت گرفته است. هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي تأثير منبع کنترل بر رضايت زناشويي زنان شاغل و خانه دار و مقايسه هر يک از اين متغيرها در بين اين دو گروه بوده است. و جامعه پژوهش شامل کليه معلمان شاغل در دبيرستان و زنان خانه دار شهر تهران بوده است. نمونه تحقيق 200 نفر زنان شاغل (معلم) و خانه دار که از طريق مراجعه به دبيرستانهاي 5 منطقه آموزش و پرورش تهران به شيوه خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه منبع کنترل راتر I-E و رضايت زناشويي (Enrich) بود. جهت تجزيه و تحليل يافته ها، علاوه بر روشهاي آمار توصيفي از آزمونt و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد. در نهايت، تحليل آماري بر روي داده هاي اين پژوهش نشان مي داد که بين منبع کنترل و رضايت زناشويي در زنان شاغل و خانه دار رابطه معناداري وجود ندارد از طرف ديگر، يافته ها نشان مي دهد که بين منبع کنترل زنان شاغل و خانه دار تفاوت معنادار وجود دارد مبني براينکه زنان خانه دار، منبع کنترل بيروني تري نسبت به زنان شاغل داشتند. همچنين نتايج حاکي از اين است که بين ميزان رضايت زناشويي زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداري وجود دارد و زنان خانه دار رضايت بيشتري از زندگي زناشويي خود دارند. اما در ساير ابعاد يعني تأثير سن، تعداد فرزندان، مدت ازدواج و ميزان درآمد خانواده بر رضايت زناشويي تأثير معناداري به دست نيامد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 435
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی