برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره تمرين قدرتي بر برخي پارامترهاي کينماتيکي راه رفتن زنان سالمند سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران
 
چکیده: 

هدف: اين تحقيق با هدف بررسي اثر حاصل از تمرينات قدرتي بر برخي پارامترهاي کينماتيکي راه رفتن (طول گام، ريتم گام برداري و سرعت راه رفتن) در زنان سالمند انجام گرفت.
روش بررسي:
24 زن سالمند سالم با ميانگين سني 61.53±2.84) سال)، قد 157.1±5.5) سانتي متر)، وزن 69.13±7.6) کيلوگرم) و BMI (28.1±3.6 کيلوگرم بر مترمربع) در اين تحقيق شرکت کردند و بصورت تصادفي به دو گروه مساوي کنترل و آزمايش تقسيم شدند. قدرت اندام تحتاني آزدمودنيها با استفاده از آزمون پرس پا اندازه گيري شد. با فيلم برداري و استفاده از نرم افزارهاي 3DMax، پريماير و فتوشاپ سرعت راه رفتن، ريتم راه رفتن و طول يک گام قبل و بعد از دوره تمريني اندازه گيري شد. گروه کنترل فعاليت عادي روزمره را دنبال کردند در حالي که گروه آزمايش به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به تمرينات قدرتي براي اندام تحتاني عضلات نگه دارنده بدن پرداختند. از تست تي همبسته براي بررسي تفاوتهاي درون گروهي و از تست تي مستقل براي تفاوت بين گروهي در سطح معناداري 0.05 استفاده شد.
يافته ها: در گروه کنترل، هيچ يک از پارامترهاي کينماتيکي اندازه گيري شده و قدرت اندام تحتاني، تغييري ايجاد نشد. در حالي که در گروه آزمايش، به استثنا ريتم راه رفتن، افزايش معناداري در اندازه هاي طول گام، سرعت راه رفتن و قدرت در اندام تحتاني مشاهده شد. در مقايسه بين دو گروه به استثنا ريتم راه رفتن، طول گام، سرعت راه رفتن و قدرت اندام تحتاني در گروه آزمايش افزايش معناداري نسبت به گروه کنترل نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه تاثير تمرين قدرتي و افزايش قدرت عضلاني در اندام تحتاني و عضلات نگه دارنده بدن را در افزايش اندازه طول گام و سرعت راه رفتن در زنان سالمند سالم تاييد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی