برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مدل بندي مدت اقامت بيماران در دو بيمارستان وليعصر (عج) و تامين اجتماعي شهر اراك براساس پاره اي از عوامل دموگرافيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: مدت زمان اقامت بيماران در بيمارستان يك مساله مهم در تصميم گيري هاي بهداشتي است كه افزايش آن مي تواند هزينه زيادي را متوجه بيمار يا سيستم هاي بهداشتي - درماني مانند شركت هاي بيمه نمايد. همچنين خطر بروز عفونت هاي بيمارستاني را افزايش مي دهد. بنابراين شناخت ، تحليل مدل بندي مدت اقامت بيماران در بيمارستان ها مي تواند مقدمه اي جهت شناخت چگونگي اين امر باشد.روش كار: به منظور تعيين مدل اقامت بيماران و برخي عوامل دموگرافيك موثر بر آن، از بيمارستان هاي وليعصر و تامين اجتماعي شهر اراك در سال 1381، به ترتيب 1428 و 816 بيمار به صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب و متغيرهاي مدت اقامت. سن، جنس، محل تولد و محل زندگي آنها ثبت گرديد. سپس جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي شامل استفاده از روش هاي مدل بندي توزيع هاي آميخته، مدل هاي رگرسيوني پوآسن، روش هاي رگرسيون معمولي ، روش آناليز كوواريانس و آزمون t استفاده شد.نتايج: يافته هاي بررسي نشان داد كه متوسط اقامت بيماران در بيمارستان وليعصر 5.4±4.1 روز بود. متوسط سني بيماران مذكور در اين بيمارستان 21.1±40.1 سال بود، جهت مدل توزيع اقامت بيماران در اين بيمارستان مدل پوآسن دو مؤلفه اي مدل بسيار مناسبي بود. با استفاده از رگرسيون پوآسن آميخته ارتباط معني دار آماري بين سن، جنس بيمار، وضعيت تاهل بيماران ومحل زندگي بيماران با مدت اقامت آنها در بيمارستان به دست آمد. يافته ها در بيمارستان تامين اجتماعي نشان داد كه متوسط اقامت بيماران داراي 3.2±4.7 روز و متوسط سني در بيمارستان 24.0±44.0 سال بود. مدل پوآسن يك مولفه اي مدل مناسبي جهت توزيع داده هاي مدت اقامت بيماران در اين بيمارستان بود، ارتباط معني داري بين سن، جنس، محل زندگي با مدت اقامت بيماران در اين بيمارستان به دست آمد.نتيجه گيري: يافته هاي در دو بيمار ستان نشان دادكه مدت اقامت بيماران در بيمارستان وليعصر از مدل پوآسن دو مولفه اي تبعيت مي كند و متغيرهاي مربوط نيز بااستفاده از رگرسيون پوآسن آميخته بررسي گرديدند. جهت داده هاي اين بيمارستان مدل نرمال مدل مناسبي نبود. حتي باتغيير متغيرهاي آماري نيز مدل فوق حاصل نشد. جهت داده هاي مدت اقامت در بيمارستان تامين اجتماعي تغيير لگاريتمي مي توا ند داده ها را به صورت مدل نرمال بيان كند. در انتها مقايسه اي بين مدل توزيع آميخته و رگرسيون حاصل با رگرسيون خطي معمولي نيز صورت گرفته است كه در بيمارستان وليعصر داراي نتايج متفاوت ولي در بيمارستان تامين اجتماعي داراي نتايج مشابهي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رفیعی، م.، و آیت الهی، س. (1381). مدل بندی مدت اقامت بیماران در دو بیمارستان ولیعصر (عج) و تامین اجتماعی شهر اراک براساس پاره ای از عوامل دموگرافیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), 5(4 (پیاپی 21)), 28-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9473Vancouver : کپی

رفیعی محمد، آیت الهی سیدمحمدتقی. مدل بندی مدت اقامت بیماران در دو بیمارستان ولیعصر (عج) و تامین اجتماعی شهر اراک براساس پاره ای از عوامل دموگرافیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش). 1381 [cited 2021December08];5(4 (پیاپی 21)):28-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9473IEEE : کپی

رفیعی، م.، آیت الهی، س.، 1381. مدل بندی مدت اقامت بیماران در دو بیمارستان ولیعصر (عج) و تامین اجتماعی شهر اراک براساس پاره ای از عوامل دموگرافیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), [online] 5(4 (پیاپی 21)), pp.28-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9473. 

 
بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی