برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 81 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ژنهاي UreAB, VacA, CagA باکتري هليکوباکترپيلوري با بيماريهاي زخم دار و بدون زخم معده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات میکروب شناسی، بالینی استاد البرزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: عليرغم آلودگي بيش از نيمي از مردم دنيا به هليکوباکترپيلوري، اما تنها در عده کمي از بيماران، منجر به پيامدهاي کلينيکي بارزي مانند گاستريت، زخم يا سرطان معده مي شود. بنظر مي رسد که هم عوامل مربوط به ويژگي هاي ويرولانس و هم عوامل ميزباني مي توانند در ايجاد اين پيامدها دخيل باشند.
روش کار: در اين مطالعه مورد-شاهد، ارتباط ژنهاي بيماريزاي
VacA, UreAB و CagA در هليکوباکترپيلوري با حالتهاي متفاوت اختلالات معده اي، واکنش زنجيره اي پليمر بر روي ارگانيسم هاي هليکوباکترپيلوري جدا شده از نمونه هاي بيوپسي معده 35 بيمار داراي زخم به عنوان مورد و 35 بيمار به عنوان گروه شاهد مراجعه کننده به بخش آندوسکوپي بيمارستان نمازي شيراز واکنش زنجيره اي پليمراز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: تفاوت بين دو گروه مورد مطالعه، تنها در مورد ژن VacA از نظر آماري معني دار بود (P<0.05) با بررسي ژنوم سوشهاي جدا شده از بيماران بر اساس سه ژن مورد مطالعه، هشت ژنوتيپ مختلف شناسايي گرديد. شيوع ژنوتيپ CagA+ VacA+ UreAB+ در بيماران داراي زخم معده نسبت به بيماران فاقد زخم بصورت معني داري بيشتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، تصور مي شود که در جمعيت مورد بررسي، آلودگي با سوش هليکوباکترپيلوري داراي ژنوتيپ CagA+ VacA+ UreAB+ ممکن است خطر ايجاد بيماري زخم معده را افزايش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی