نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي علايم روان پزشكي در جانبازان جسمي و شيميايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اهداف: تلفات و ويراني هاي سنگين ناشي از جنگ معمولا منجر به اثرات پايدار بر جسم و روان افراد مي گردد. وضعيت بهداشت جانبازان براي پزشكان ايراني اولويت ويژه اي دارد و به علت ارتباط تنگاتنگ آن با وضعيت فرهنگ جامعه كمتر مي توان از تجربيات محققين ساير كشورها استفاده كرد. به اين منظور تحقيق حاضر با هدف بررسي علايم روان پزشكي در اين افراد انجام گرفت.روش ها: اين تحقيق مطالعه اي توصيفي-تحليلي-مقطعي است كه براي مقايسه علايم روان پزشكي جانبازان جسمي و شيميايي شهرستان مشهد انجام شد. جامعه آماري شامل 200 نفر از جانبازان جسمي و شيميايي تحت پوشش بنياد جانبازان بود كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه مشخصات جمعيت شناختي و SCL-90-R بود. ميانگين علايم روان پزشكي با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون هاي آماري t و آزمون تحليل واريانس در گروه هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت.يافته ها: در اين مطالعه تعدادي از جانبازان مورد مطالعه GSI بالاي خط برش داشتند، يعني دچار نوعي سايكوپاتولوژي بودند. در جانبازان شيميايي، به جز در مقياس هراس، ميانگين نمره كسب شده در كليه مقياس ها بالاتر از جانبازان جسمي بود. در ساير مقياس ها اين تفاوت بين دو گروه معني دار (p<0.05) بود. در جانبازان شيميايي مقياس خودبيمارانگاري، روان پريشي و هراس بالاترين ميانگين را داشت و در جانبازان جسمي نيز خودبيمارانگاري، هراس و پارانويا بالاترين ميانگين را دارا بودند.نتيجه گيري. شيوع بالاي علايم رواني نشان مي دهد كه توجه به بهداشت رواني در اين افراد اهميت فراواني دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهدانی، ف.، و فیاضی بردبار، م.، و حیرانی، پ.، و طالبی، م.، و کوهستانی، ل. (1388). بررسی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی. مجله طب نظامی, 11(1 (مسلسل 39)), 31-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94648Vancouver : کپی

بهدانی فاطمه، فیاضی بردبار محمدرضا، حیرانی پریا، طالبی مهدی، کوهستانی لاله. بررسی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی. مجله طب نظامی. 1388 [cited 2022August16];11(1 (مسلسل 39)):31-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94648IEEE : کپی

بهدانی، ف.، فیاضی بردبار، م.، حیرانی، پ.، طالبی، م.، کوهستانی، ل.، 1388. بررسی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی. مجله طب نظامی, [online] 11(1 (مسلسل 39)), pp.31-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94648. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 421 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی