برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  9 , شماره  30 ; از صفحه 36 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ضدکانديدايي گياه خوشاريزه (Echinophora platyloba) بر مخمر کانديدا آلبيکنس در مقايسه با آمفوتريسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز پژوهش‌های طب سنتی ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: با افزايش روز افزون مصرف گياهان دارويي در درمان طبي، اين شاخه از طب مكمل، جايگاه ويژه اي در درمان بيماري ها پيدا كرده است.
هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي اثربخشي عصاره گياه خوشاريزه به تنهايي، در مقايسه با آمفوتريسين B و بررسي اثرات سينرژيسمي آن با آمفوتريسين B بر روي مخمر کانديدا آلبيکانس در شرايط آزمايشگاه است.
روش بررسي: گياه در فصل رويش از منطقه شهرکرد جمع آوري و به روش پركولاسيون، عصاره آبي و اتانولي 4 و 11 درصد آن تهيه شد. اثرات ضدکانديدايي اسانس، عصاره اتانولي و آبي خوشاريزه و آنتي بيوتيک آمفوتريسين
B با استفاده از روش انتشار در آگار و رقت سازي در محيط مايع (ميکروبراث دايلوشن)، تعيين شد. به منظور تعيين اثر سينرژيسمي عصاره اتانولي خوشاريزه با آمفوتريسين B، از آنتي بيوتيک در محدوده 16-0.125mg ml-1 رقت تهيه شد و به هر رقت 0.78 mg ml-1 عصاره اتانولي خوشاريزه افزوده و ميزان حداقل غلظت مهارکنندگي رشد و حداقل غلظت کشندگي رشد با استفاده از روش ميکرو براث دايلوشن تعيين شد.
نتايج: مقدارMIC ، MLC آمفو تريسين B بر کانديدا آلبيکانس به ترتيب برابر با 8mg ml-1 و 2 به دست آمد در حالي که اين مقدار براي عصاره اتانولي خوشاريزه برابر با 3125 mg ml-1 و 1560 است. مطالعه اثر سينرژيسمي آمفوتريسين B با عصاره اتانولي خوشاريزه نشان مي دهد که ميزان MIC, MLC آمفو تريسين B به 1,2 mgml-1 کاهش يافته است. هم چنين قطر هاله عدم رشد براي آمفو تريسينB ، معادل 18 ميلي متر و براي عصاره اتانولي خوشاريزه 5 درصد برابر با 13 ميلي متر و براي ترکيب هر دو 22 ميلي متر بوده است. عصاره آبي فاقد خاصيت ضدميکروبي است.
نتيجه گيري: آمفوتريسين B يک اثر قوي و کشنده عليه کانديدا آلبيکانس دارد.MIC  عصاره اتانولي خوشاريزه 5 درصد حدود 780 بار و MLC حدود 390 بار از آمفوتريسين B ضعيف تر است. ولي وقتي ترکيب از هر دو استفاده شود، MIC براي آمفوتريسين B، بار و 4 ،MLC بار قوي تر مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی