برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 413 تا صفحه 427 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع ژنتيکي براي صفات زراعي، مورفولوژيکي و فنولوژيکي در سويا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد کرج، دانشکده کشاورزی، واحد کرج
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيکي براي عملکرد و اجزاي آن و برخي از صفات مورفولوژيک و فنولوژيک، 364 ژنوتيپ سويا در يک طرح آگمنت با سه شاهد و شش بلوک در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج در سال 1383 مطالعه شدند. اين ژنوتيپ ها شامل ژنوتيپ هاي خارجي و برخي ژنوتيپ هاي حاصل از برنامه هاي به نژادي در داخل کشور شامل 35 ژنوتيپ رشد محدود، 183 ژنوتيپ رشد نيمه محدود و 149 ژنوتيپ رشد نامحدود سويا، اکثرا از گروه هاي رسيدگي 1 تا 4 بودند. ژنوتيپ هاي مورد بررسي براي اکثر صفات تنوع مطلوبي نشان دادند زيرا ژنوتيپ ها از گروه هاي رسيدگي متفاوت بودند. صفات تعداد غلاف در شاخه فرعي، تعداد شاخه فرعي و تعداد گره نازا در مرحله رشد رسيدگي ضريب تغييرات فنوتيپي بالايي داشتند. درصد روغن و پروتئين و تعداد گره در مرحله شروع تشکيل دانه ضريب تغييرات فنوتيپي پاييني داشتند. صفات وزن يک بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته بالاترين همبستگي را با عملکرد دانه در بوته داشتند. بين ارتفاع گياه و صفات مربوط به دوره رشد مانند تعداد روز از جوانه زني تا گلدهي کامل و تعداد روز از جوانه زني تا رسيدگي کامل همبستگي مثبت و معني داري در سطح %1 مشاهده شد. تجزيه خوشه اي بر اساس عملکرد و اجزاي آن 364 ژنوتيپ را در سه گروه قرار داد. توابع تشخيص براي سه گروه حاصل از تجزيه خوشه اي صفات عملکرد و اجزاي آن به دست آمد. دو تابع حدودا %100 از واريانس بين ژنوتيپ ها را تبيين کردند. مهم ترين صفات در تشخيص اين گروه ها تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی