نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل رابطه سطوح توسعه انساني و جنسيتي با شاخص هاي محروميت و بهره مندي باروري (مناطق روستايي ايران- سال هاي 1375 و 1385)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در مطالعه حاضر تلاش مي كنيم تا تفاوت زنان در مناطق روستايي استان هاي مختلف كشور را در سطح باروري و نيز امكانات بهداشتي و پزشكي در حين باروري با توجه به رتبه متفاوت اين مناطق در شاخص توسعه انساني و جنسيتي در سال هاي عنوان شده را مطالعه كنيم. از آنجا كه متغيرهاي باروري بيانگر وضعيت خاص زنان است و اشكال و علل محروميت ها و نيازهاي غيرمشترك زنان مانع قرارگيري آن ها در يك گروه همگن با نيازهاي يكسان مي شود، دست يابي به اطلاعات تفكيكي در مورد گروه هاي مختلف زنان در درون هر يك از مناطق خيلي اهميت دارد. در اين مطالعه استدلال مي كنيم كه قرار گرفتن يك منطقه در گروه مناطق روستايي نميتواند دليلي بر همگوني و تشابه اين مناطق باشد. نامتوازن بودن سطوح توسعه انساني و جنسيتي در مناطق روستايي، انزواي جغرافيايي برخي از مناطق روستايي و شرايط متفاوت اقليمي، جايگاه متفاوت آنها را در سطح باروري (محروميت باروري) و شاخص ميزان دسترسي به امكانات بهداشتي در حين حاملگي و پس از آن (بهره مندي باروري) را به دنبال دارد. تئوري هاي مورد توجه در اين پژوهش شامل؛ تئوري هاي اقتصادي باروري، تئوري تعيين كننده هاي بلافصل و تئوري فرهنگي باروري است. در اين پژوهش از روش اسنادي-آماري و به منظور تحليل اطلاعات و روابط علي بين متغيرها از آزمون هاي آماري و ضرايب همبستگي پيرسون، آزمون رگرسيونِ چندگانه و تحليل خوشه اي و براي شاخص سازي از تحليل عاملي استفاده ميكنيم. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه بين سطوح توسعه انساني و جنسيتي با سطح محروميت باروري رابطه اي منفي و با سطح بهره مندي باروري رابطه اي مثبت و معنادار وجود دارد. گرچه از شدت رابطه در سال 1385 در مقايسه با 1375 كاسته شده، اما رابطه همچنان معنادار است. رابطه بين محروميت و سطح بهره مندي باروري بيان گر آن است كه يكي از دلايل كاهش سطح باروري در برخي مناطق، به خصوص در سال 1385، ميتواند سطح بهره مندي باروري باشد؛ چون در هر كجا كه زنان بيشتر به امكانات بهداشتي در حين حاملگي و پس از آن دسترسي دارند، تمايل به سطح باروري پايينتري را نشان ميدهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مردانی، م.، و خانی، ف. (1388). تحلیل رابطه سطوح توسعه انسانی و جنسیتی با شاخص های محرومیت و بهره مندی باروری (مناطق روستایی ایران- سال های 1375 و 1385). زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان), 7(2 (پیاپی 25)), 31-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94206Vancouver : کپی

مردانی مریم (آزاده)، خانی فضیله. تحلیل رابطه سطوح توسعه انسانی و جنسیتی با شاخص های محرومیت و بهره مندی باروری (مناطق روستایی ایران- سال های 1375 و 1385). زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). 1388 [cited 2022August13];7(2 (پیاپی 25)):31-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94206IEEE : کپی

مردانی، م.، خانی، ف.، 1388. تحلیل رابطه سطوح توسعه انسانی و جنسیتی با شاخص های محرومیت و بهره مندی باروری (مناطق روستایی ایران- سال های 1375 و 1385). زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان), [online] 7(2 (پیاپی 25)), pp.31-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94206. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی