برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آناليز پوشش گياهي بر اساس جوامع و ارتباط آن با شرايط فيزيکي و شيميايي خاک در جنگلهاي طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

آناليز پوشش گياهي در رويشگاه هاي طبيعي بر اساس عوامل بوم شناختي مي تواند به عنوان معياري از كيفيت اكوسيستم هاي جنگلي باشد. بر اين اساس مطالعه حاضر نيز به منظور بررسي رويشگاه بر اساس پوشش گياهي و ارتباط آن با شرايط خاك در جنگل آموزشي-پژوهشي دانشگاه تهران واقع در خيرودكنار نوشهر انجام شده است. براي مطالعه جوامع گياهي از روش Braun-Blanquet استفاده شد كه داده هاي مربوط به پوشش گياهي با استفاده از نرم افزار آنافيتو (ANAPHYTO) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و جوامع منطقه بر اساس حضور گونه هاي معرف در تابلوي جامعه شناسي تعيين شدند. سپس بر اساس داده هاي اوليه پوشش گياهي، گروههاي اكولوژيك با استفاده از آناليز دو طرفه گونه هاي معرف (TWINSPAN) معين شدند. در هر يك از اين گروهها، گونه هاي ترجيح پذير با تواتر ويژه مشخص شده و قطعات نمونه اي كه اين گونه ها در آنها حضور دارند به عنوان محلهاي نمونه برداري خاك انتخاب شدند. با اين توضيح كه اگر برخي از قطعات نمونه با شرايط ياد شده در يك طبقه شكل زمين قرار گيرند، تنها در يكي از آنها نمونه خاك برداشت مي شود. اطلاعات مربوط به مشخصه هاي خاك با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه دو جامعه گياهي Rusco-Fagetum و Carpineto-Fagetum براي منطقه قابل تشخيص مي باشند. در جامعه CarpinetoFagetum مشخصه هاي ميزان رس و شن، رطوبت اشباع، ازت كل و كربن آلي و در جامعهRuscoFagetum ، عمق خاك، ميزان سيلت، فسفر و اسيديته از عوامل موثر در گسترش اين جوامع مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی