برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دو شيوه تمرين هوازي و بي هوازي بر برخي سيتوکين هاي پيش التهابي در موش صحرايي نر بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

مقدمه: گزارش ها نشان مي دهند که نشان گرهاي جديد بيماري هاي قلبي - عروقي در پيش بيني و پيشگويي حوادث قلبي - عروقي از حساسيت و دقت بيشتري برخوردارند. با توجه به نقش موثر فعاليت هاي بدني در پيشگيري و کاهش اين بيماري ها، تعيين نوع فعاليت بدني، مدت و شدت آن به عنوان الگويي مناسب، کمک شاياني به ارتقاي سلامت افراد جامعه خواهد کرد. در اين پژوهش، تاثير دو شيوه تمرين هوازي و بي هوازي بر برخي سيتوکين هاي پيش التهابي در موش هاي صحرايي نر بالغ مقايسه شده است.
مواد و روش ها: 54 سر موش صحرايي نر 3 ماهه از نژاد ويستار در محيطي کنترل شده نگهداري و به طور تصادفي به سه گروه شاهد، هوازي و بي هوازي تقسيم شدند. برنامه تمرين به مدت 12 هفته و هفته اي 3 جلسه با مدت و شدت مشخص اجرا شد. براي بررسي تاثير يک جلسه تمرين هوازي و بي هوازي، پس از انجام برنامه تمرين، اولين مرحله خون گيري به عمل آمد. پس از 24 جلسه و 36 جلسه تمرين، دومين و سومين مرحله خون گيري انجام شد. لازم به ذکر است خون گيري پس از 14 ساعت ناشتايي و 24 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين انجام شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون هاي کولموگروف ـ اسميرنوف، آناليز واريانس، اندازه گيري هاي و آزمون تعقيبي
LSD در سطح a£0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تمرين هاي هوازي کاهش معني داري در مقادير
(P<0.001) sICAM-1، ميانجي هاي التهابي (P<0.01) IL-1b و (P<0.05) TNF-a ايجاد مي کردند، در حالي که تمرين هاي بي هوازي منجر به افزايش معني دار مقادير (P<0.01) sICAM-1، (P<0.05) IL-1b و (P<0.05) TNF-a شدند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد تمرين هاي منظم و طولاني مدت هوازي (55 تا Vo2max %85) کاهش معني داري در نشان گرهاي جديد حوادث قلبي - عروقي ايجاد مي کند در حالي که، تمرين هاي بي هوازي شديد (100 و فراتر از Vo2max %100) منجر به افزايش معني دار آنها مي شوند و بدن را در معرض خطر آسيب هاي التهابي قرار مي دهند. بر اين اساس شايد بتوان گفت، کاهش عوامل جديد پيشگويي کننده بيماري هاي قلبي - عروقي پس از تمرين هاي هوازي منظم، حاکي از تخفيف فرآيند آتروژنز است در حالي که تمرين هاي بي هوازي شديد مي تواند اين فرآيند را تشديد نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی