برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 29 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت و هنجاريابي آزمون هوش هيجاني بر اساس نظريه اي موجود و فرهنگ بومي براي دانش آموزان شهرستان اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر، پاسخ به اين سوال است که آيا مي توان بر اساس نظريه هاي موجود و فرهنگ بومي براي نوجوانان ايراني آزمون هوش هيجاني ساخت و سپس آن را براي جامعه ايران هنجاريابي کرد؟ براي اين منظور ابتدا نظريه هاي هوش هيجاني مورد مطالعه قرار گرفتند و با هم مقايسه شدند. سپس در حوزه هاي مختلف مولفه هاي انتخاب شدند. سوالاتي در ارتباط با مولفه ها نوشته شد و سعي شد که در محتوا و شکل ظاهري سوالات فرهنگ بومي در نظر گرفته شود. براي وقوف به مشکلات احتمالي، آزمون محقق ساخته، به 35 نفر از دانش آموزان دبيرستاني داده شد. بر اساس بررسي مقدماتي تعدادي از سوالات تغيير يافتند و تعدادي نيز حذف شدند. آزمون محقق ساخته به همراه آزمون بار-آن اجرا گرديد. آزموني ها 362 نفر دانش آموز دبيرستاني بودند (183 پسر و 179 نفر دختر) که بطور تصادفي از ميان دانش آموزان کلاسهاي دوم و سوم دبيرستان ها انتخاب شدند. براي تحليل داده هاي پژوهش، روشهاي آماري، ميانگين، انحراف استاندارد، رتبه درصدي، همبستگي پيرستون، آزمون هاي کرويت بارتلت، کفايت نمونه برداري (KMO)، تحليل عاملي با چرخش واريماکس و آلفاي کرانباخ بکار گرفته شد. يافته ها نشان داد که آزمون محقق ساخته ويژگي ها و ملاک يک آزمون هوش هيجاني معتبر را دارا مي باشد. يافته ها همچنين عامل جديدي را معرفي کرد که نشان دهنده تاثيرات فرهنگي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی