برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 7 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان کاهش شنوايي ناشي از کار در کارگران کارگاههاي بالاي 50 نفر استان ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 
چکیده: 

مقدمه: کاهش شنوايي ناشي از سر و صدا، شايعترين کاهش شنوايي در بين کارگران است. بررسي آسيب هاي ناشي از سر و صدا در کارگران کارخانجات صنعتي به عنوان گامي نخست براي يافتن راه حل مناسب جهت کاهش ضايعات ناشي از آن مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان کاهش شنوايي ناشي از کار در کارگران کارخانجات بالاي 50 نفر استان ايلام بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بوده و در يك مقطع زماني خاص نمونه اي از كارگران كارخانجات داراي 50 نفر كارگر و بيشتر، مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از تكنيك هاي بررسي و اندازه گيري صدا، پارامترهاي استاندارد شده صدا شامل: ميزان فشار صدا-ميزان بلندي صدا-بلندي موثر صدا و
NIHL براي گوش هاي چپ و راست كارگران از دو طريق Bone و Phone اندازه گيري و ثبت گرديدند. جامعه مورد مطالعه را كليه كارگران كارخانجات داراي 50 نفر كارگر و بيشتر تشكيل داده و به صورت تصادفي از بين هر سه كارگر دو نفر انتخاب و فاكتورهاي استاندارد مورد نظر-اندازه گيري و مشخصات دموگرافي كارگران ثبت گرديدند. با استفاده از نرم افزار spss داده هاي ثبت شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
در اين بررسي پس از دسته بندي ميزان كاهش شنوايي در طبقات: عدم كم شنوايي-كم شنوايي جزيي-كم شنوايي ملايم-كم شنوايي متوسط-كم شنوايي شديد-كم شنوايي عميق-يا كري دا
يم، در فركانس هاي 63 ، 125، 625، 1000،2000، 4000 و 8000 هرتز، ميزان كاهش شنوايي بر حسب دسي بل ثبت گرديد.
يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد كه 1/13 درصد كل افراد جامعه مورد مطالعه كه در معرض تراز فشار صوت بيشتري هستند از سنگيني گوش رنج مي برند. 2/12 درصد افراد مورد مطالعه نيز از احساس صدا بعد از پايان کار روزانه شکايت داشتند
.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين کاهش شنوايي مربوط به گوش چپ از طريق
phone و Bone و در ارتباط با فركانس هاي 2000، 4000 و 8000 هرتز بوده كه مي توان فرضيه هايي از جمله حساسيت بيشتر گوش چپ نسبت به گوش راست در برابر صدا يا به طرز استقرار كارگران در محيط شغلي كه گوش چپ آن ها بيشتر از گوش راست در معرض صدا بوده و يا به حادثه هاي غير شغلي مانند، حادثه-درگيري-مشاجره كه به صورت ضربه به گوش چپ داده شده، مطرح نمود. همچنين، مطالعه حاضر ثابت نمود که بيشترين افت شنوايي از طريق Phone و Bone در گوش راست مربوط به فركانس هاي 4000 و 8000 هرتز بوده است و علاوه بر آن، همان گونه که اشاره شد بيشترين درصد كاهش شنوايي مربوط به گوش چپ و در فركانس هاي 4000 و 8000 هرتز بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی