نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  24 , شماره  2 ; از صفحه 129 تا صفحه 146 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل اقتصادي مكانيزاسيون و کارايي فني در مزارع چغندرقند مطالعه موردي در استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
 
چکیده: 
در اين مطالعه استفاده از فن آوري ماشين هاي کشاورزي در معناي خاص مکانيزاسيون در مزارع چغندرقند در استان فارس، مورد بررسي اقتصادي قرار گرفت. آمار و اطلاعات موردنياز با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي شده دو مرحله اي از شهرستان هاي فسا، اقليد و داراب که داراي زمين هاي متعدد زيرکشت چغندرقند در استان فارس مي باشند، در سال زراعي 85-1384 جمع آوري گرديد. از مجموع 203 زارع مورد مطالعه 113 كشاورز در گروه بيشتر مكانيزه (الف) و 90 كشاورز در گروه كم تر مكانيزه (ب) قرار گرفتند. در اين تحقيق بررسي تاثير کاربرد فن آوري ماشين هاي کشاورزي در توليد، مقايسه ميزان به كارگيري نهاده ها در واحد سطح، عملکرد و درآمد بين دو گروه فوق، مد نظر قرار گرفت. جهـت بررسي روابط توليد از فرم تابع توليد کاب‌-داگلاس استفاده شد. اندازه گيري بهره وري متوسط و نهايي بين دو گروه فوق نيز انجام شد. نتايج حاصل نشان داد كه بين ميانگين عملكرد، هزينه عمليات ماشيني و ساعت آبياري دو گروه مورد بررسي اختلاف معني داري وجود دارد. كاربرد فن آوري ماشين هاي کشاورزي در مدل برآورد شده نشان دهنده تاثير مثبت در توليد و بهبود وضعيت توليدي از سوي كشاورزان بيشتر مکانيزه ‌بود. ضريب اين متغير در مدل برآورد شده برابر با 311/0 ‌بود. به منظور تعيين کارايي فني دو گروه مورد نظر از تابع توليد مرزي تصادفي و روش حداکثر درست نمايي براي تخمين استفاده شد. بر اساس نتايج به دست آمده آزمون حداکثر درستنمايي براي گروه کم تر مکانيزه حاکي از پذيرفته شدن تمام فرض هاي مربوطه براي اين گروه بوده و بنابراين مقايسه کارايي فني براي آن امکان پذير نبود. حداكثر و حداقل كارايي فني براي كشاورزان گروه بيشتر مكانيزه به ترتيب 99 و 11 درصد و متوسط آن 4/58 درصد ‌بود. اين اختلاف زياد نشان مي دهد که مي توان بدون تغيير عمده در فن آوري يا نهاده هاي اين گروه با اعمال روش هاي ترويجي و مديريتي مناسب اين اختلاف را به حداقل رساند. 
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیش بین، س.، و محمدی، ح.، و اجرایی، ع.، و شیرزادی جهرمی، م. (1387). تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارایی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس. مجله چغندرقند, 24(2), 129-146. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93265Vancouver : کپی

پیش بین سیامک، محمدی حمید، اجرایی عبدالکریم، شیرزادی جهرمی محمدحسن. تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارایی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس. مجله چغندرقند. 1387 [cited 2022June29];24(2):129-146. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93265IEEE : کپی

پیش بین، س.، محمدی، ح.، اجرایی، ع.، شیرزادی جهرمی، م.، 1387. تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارایی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس. مجله چغندرقند, [online] 24(2), pp.129-146. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93265. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی