نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1378 , دوره  33 , شماره  2 ; از صفحه 59 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

سينتيك واكنش H2S با CaO در دماي 873K تا 1073K

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است